(Hình ảnh) Viếng tang Hòa thượng Thích Hạnh Hải

Tối ngày 1/9/2015, dưới sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh – Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, quý anh chị trong BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam cùng Huynh trưởng các BHD Tỉnh, Thị đã về chùa Viên Thông viếng tang HT Thích Hạnh Hải, thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPT Việt Nam vừa viên tịch.

Một số hình ảnh cộng tác viên trang nhà ghi nhận.vt (1) vt (2) vt (3) vt (4) vt (5) vt (6) vt (7) z (1) z (1a) z (2) z (3) z (4) z (5) z (6) z (7) z (8) z (9) z (10) z (11) z (12) z (13) z (14) z (15) z (16) z (17) z (18) z (19) z (20) z (21) z (22) z (23) z (24) z (25) z (26) z (27) z (28) z (30) z (31) z (32) z (33)

Ảnh: Cao Văn Hiệu

Bài khác nên xem

Lễ truy điệu và tưởng niệm Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam Quảng Hội – Lê Cao Phan

Người Áo Lam

BHD. Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ khai khóa Bậc Lực năm 2017

Tâm Lễ

Ni trưởng MA HA BA XÀ BA ĐỀ (Mahaprajapati – Mahapajapati)

phuocthanh