(Hình ảnh) Viếng tang Hòa thượng Thích Hạnh Hải

Tối ngày 1/9/2015, dưới sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh – Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, quý anh chị trong BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam cùng Huynh trưởng các BHD Tỉnh, Thị đã về chùa Viên Thông viếng tang HT Thích Hạnh Hải, thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPT Việt Nam vừa viên tịch.

Một số hình ảnh cộng tác viên trang nhà ghi nhận.vt (1) vt (2) vt (3) vt (4) vt (5) vt (6) vt (7) z (1) z (1a) z (2) z (3) z (4) z (5) z (6) z (7) z (8) z (9) z (10) z (11) z (12) z (13) z (14) z (15) z (16) z (17) z (18) z (19) z (20) z (21) z (22) z (23) z (24) z (25) z (26) z (27) z (28) z (30) z (31) z (32) z (33)

Ảnh: Cao Văn Hiệu

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức đêm Lam ca HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

Tâm Lễ

BBT Trang Nhà GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới Mừng Xuân

ducquang

BHD GĐPT Biên Hoà tổ chức Hội thảo Hành Chánh

phuocthanh