GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu: Nhất tâm cầu nguyện

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu vô cùng thương tiếc nhận được tin

HTr Cấp Dũng Minh Đăng-Lê Văn Thi

sinh năm: 1938

Cựu Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên-Huế

Xã báo thân lúc 22 giờ ngày 05.01.2017 (nhằm ngày 08.12 Bính thân)

Hưởng thọ 79 tuổi

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Nhất tâm cầu nguyện Chư Phật mười phương thùy từ tiếp độ chơn linh

anh Minh Đăng siêu sanh Cực Lạc Quốc.

Thành kính chia buồn cùng tang quyến.

BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Bài khác nên xem

BHD GĐPT TP Biên Hòa thăm viếng các Đơn Vị GĐPT trong toàn Thành Phố

phuocthanh

Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Đồng Nai năm 2015

phuocthanh

GĐPT Khánh Đạt(BHD GĐPT Đồng Nai) tổ chức Lễ lên Đoàn và phát nguyện

phuocthanh