GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu: Nhất tâm cầu nguyện

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu vô cùng thương tiếc nhận được tin

HTr Cấp Dũng Minh Đăng-Lê Văn Thi

sinh năm: 1938

Cựu Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên-Huế

Xã báo thân lúc 22 giờ ngày 05.01.2017 (nhằm ngày 08.12 Bính thân)

Hưởng thọ 79 tuổi

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Nhất tâm cầu nguyện Chư Phật mười phương thùy từ tiếp độ chơn linh

anh Minh Đăng siêu sanh Cực Lạc Quốc.

Thành kính chia buồn cùng tang quyến.

BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Bài khác nên xem

(Gia Định) Đệ thất chu niên GĐPT Đức Quang

nhuanphap

Lễ nhập tháp cố Thượng Toạ Thích Đức Bổn Phó Trụ Trì Sắc Tứ Long Sơn – TP Nha Trang

phuocthanh

BHD GĐPT tỉnh Ninh Thuận phúng viếng tang lễ anh Nhật Hồng

nhuanphap