GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu: Nhất tâm cầu nguyện

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu vô cùng thương tiếc nhận được tin

HTr Cấp Dũng Minh Đăng-Lê Văn Thi

sinh năm: 1938

Cựu Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên-Huế

Xã báo thân lúc 22 giờ ngày 05.01.2017 (nhằm ngày 08.12 Bính thân)

Hưởng thọ 79 tuổi

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Nhất tâm cầu nguyện Chư Phật mười phương thùy từ tiếp độ chơn linh

anh Minh Đăng siêu sanh Cực Lạc Quốc.

Thành kính chia buồn cùng tang quyến.

BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ thọ cấp Tín, cấp Tập và Lễ Tổng kết sinh hoạt năm 2019

Tâm Lễ

Mừng sinh nhật 05 – HĐĐ Nam PT, GĐPT Đức Tâm

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai năm 2016

phuocthanh