Hình Ảnh Thi Vượt Bậc GĐPT Khánh Trà – BHD GĐPT Bình Thuận

Hình  Ảnh Thi Vượt Bậc – GĐPT Khánh Trà

Bậc Mở Mắt

Bậc Cánh Mềm

Bậc Chân Cứng

Bậc Tung Bay

Bậc Hướng Thiện

Bậc Sơ Thiện

hình chung từng Bậc
Chị Liên Đoàn trưởng
anh Liên Đoàn trưởng
sinh hoạt chung
anh Hồng làm quản trò vui ghê
chị Đoàn trưởng đoàn thiếu nữ chưa kịp ăn bánh
Thiếu nữ nhà mình
Đoàn Thiếu nam
Đoàn Thiếu nữ
toàn gia đình chụp chung với Sư phụ
Dây  thân ái
 GĐPT Khánh Trà

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức thi bậc Lực năm 2014

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 5/2017

Tâm Lễ

Thư cảm tạ tang lễ HTr cấp Dũng Nguyên Xuân – Lê Mai

nhuanphap