Hình Ảnh Thi Vượt Bậc GĐPT Khánh Trà – BHD GĐPT Bình Thuận

Hình  Ảnh Thi Vượt Bậc – GĐPT Khánh Trà

Bậc Mở Mắt

Bậc Cánh Mềm

Bậc Chân Cứng

Bậc Tung Bay

Bậc Hướng Thiện

Bậc Sơ Thiện

hình chung từng Bậc
Chị Liên Đoàn trưởng
anh Liên Đoàn trưởng
sinh hoạt chung
anh Hồng làm quản trò vui ghê
chị Đoàn trưởng đoàn thiếu nữ chưa kịp ăn bánh
Thiếu nữ nhà mình
Đoàn Thiếu nam
Đoàn Thiếu nữ
toàn gia đình chụp chung với Sư phụ
Dây  thân ái
 GĐPT Khánh Trà

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam: Khấp Báo

nhuanphap

Lễ Truy Điệu cố Huynh Trưởng cấp Tín Đức Minh LÊ QUANG PHÁT

phuocthanh

Lễ Hiệp Kỵ Do BHD GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm Tổ chức Ngày 16.11.Tân Mão – 2011

phuocthanh