BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn đảnh lễ giác linh Hòa Thượng thượng Minh hạ Kiến

4

Chiều nay, vào  lúc  16h00 ngày 25.12.2014, anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng Ban Hướng Dẫn  đại diện BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, đến chùa Phật Ân Long Thành Đồng Nai, đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng thượng Minh hạ Kiến – thành viên Hội Đồng Tăng Già chứng minh.

Hội Đồng Tăng Già chứng minh, Hội Đồng Cố Vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam tán trợ và chỉ đạo GĐPT Việt Nam tu học y chánh pháp, kế thừa và phát huy phẩm chất cao đẹp của các thế hệ Phật tử Việt Nam, là chỗ dựa vững chánh cho GĐPT Việt nam tồn tại và phát triển.

Sau phần niệm hương bạch Phật, đảnh lễ, nhiễu quanh kim quang Hòa Thượng thượng Minh hạ Kiến. Trong phần ghi sổ tang “… BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn nguyện cầu giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc, hội nhập ta bà tế thế độ sanh…”

Lễ đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng thượng Minh hạ Kiến hoàn mãn lúc 16h20 cùng ngày.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

Bài khác nên xem

Ban bảo trợ GĐPT Đồng Nai Sơ kết 6 tháng đầu năm 2013

nhuanphap

Kỷ Niệm Chu Niên lần thứ 60 GĐPT Từ Ân (1952-2012) – BHD GĐPT Cam Ranh

phuocthanh

Pháp Hội Thù Ân – Lễ Chiêu Phan Sơn Thủy

Người Áo Lam