Hình ảnh tang lễ Cố Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc

HÌNH ẢNH 
TANG LỄ CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN

TÂM ĐẮC – PHAN VĂN NGẬC

———-
Ngày 24.3.2022
Sau nhiều năm mang bệnh duyên và tuổi cao sức yếu, HTr cấp Dũng Tâm Đắc Phan Văn Ngậc đã mệnh chung vào lúc 2 giờ ngày 24/3/2022 (tức ngày 22/02/Nhâm Dần) tại tư gia (413 đường Thống Nhất, TP.Phan Rang-Tháp Chàm. tỉnh Ninh Thuận). Lễ nhập quan diễn ra vào lúc 17g30 cùng ngày.
– Hoà thượng Thích Đỗng Quyên, trú trì chùa Thiên Hưng; Thượng toạ Thích Hạnh Từ; Chư tôn đức ân sư Cố vấn giáo hạnh của GĐPT Ninh Thuận, quang lâm chứng minh, hộ niệm.
– Cùng sự hiện diện chung lòng cầu nguyện của quý anh, chị Lam viên thuộc BHD GĐPT Ninh Thuận.
Hình ảnh: Tiểu ban Truyền thông – BTC Lễ tang.
—————–

LỄ NHẬP QUAN – LỄ THÀNH PHỤC

LỄ PHỦ KỲ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

LAM VIÊN GĐPT NINH THUẬN VIẾNG LINH VÀ THỌ TANG

Ngày 26.3.2022

LỄ VIẾNG CỦA
HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ – HỘI ĐỒNG GIÁO GIỚI GĐPTVN – HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN – BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPTVN – BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CÁC TỈNH/THỊ

Lúc 8 giờ ngày 26.3.2022 (tức ngày 24/02/Nhâm Dần), Hoà thượng đạo hiệu thượng Minh hạ Tâm, Viện chủ chùa Phật Ân (Long Thành – Đồng Nai), Chánh thư ký Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Phó Trưởng ban ngoại vụ Hội đồng Giáo giới GĐPTVN; Thượng toạ đạo hiệu thượng Thông hạ Trí, trụ trì chùa Đô Vinh (Phan Rang), thành viên Hội đồng Giáo giới GĐPTVN, Ân sư Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Ninh Thuận, quang lâm linh đường viếng tang cố HTr cấp Dũng Tâm Đắc Phan Văn Ngậc.

Tháp tùng cùng Chư tôn đức có quý Huynh trưởng: Nguyên Hoành Lê Văn San, Phó Trưởng ban điều hành Ban thường trực Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng, Phó Trưởng ban điều hành Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN; Nguyên Lễ Trần Công Lộc, Chánh thư ký Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng, Trưởng ban Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận; Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng, Phó Trưởng ban Ngành Nam Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN; HTr Nguyên Tường Hoàng Văn Xuân, Phó tổng thư ký BHD Trung ương GĐPTVN; HTr Minh Trung Đặng Viên Ngọc Trai, Uỷ viên Nghiên huấn Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN; và các Phái đoàn của Ban Hướng dẫn GĐPT Cam Ranh; Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa, Ban Hướng dẫn GĐPT Bình Thuận, Ban Hướng dẫn GĐPT Biên Hoà, Ban Điều hợp GĐPT Tây Nam Phần…

******

LỄ TƯỞNG NIỆM – TRUY TÁN CÔNG HẠNH – THUYẾT PHÁP ĐỘ LINH
(19g00 ngày 26/3/2022)

Theo chương trình Tang lễ Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Đắc – Phan văn Ngậc,  đêm nay lễ tưởng niệm người anh yêu kính của Gia đình Phật tử được tiến hành lúc 19 giờ ngày 26 tháng 03 năm 2022 ( 24/02/Nhâm Dần).

Sau lễ Tịch điện, Lam viên tề tựu đông đủ trước Tang đường đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, ban cung nghinh tác bạch thỉnh sư quang lâm cử hành Pháp sự. Đạo tràng thành kính cung thỉnh Chư tôn Hòa thượng Thượng tọa chứng minh :

– Hòa thượng đạo hiệu thượng Minh hạ Tâm, Chánh thư ký Hội đồng Tăng già Bản thệ, Phó Trưởng ban đặc trách Ngoại vụ Ban Thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam.

– Thượng tọa đạo hiệu thượng Hạnh hạ Bảo, Thành viên Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam, Ân sư Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Ninh Thuận

– Thượng tọa đạo hiệu thượng Nguyên hạ Nguyện xuất thân từ Gia đình Phật tử, hiện định cư tại Hoa Kỳ, nhân chuyến về thăm quê hương cũng đã đến chứng minh cho buổi lễ.

Lam viên  hiện diện trong lễ Tưởng niệm:

– HTr cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê văn San , Phó trưởng ban Điều hành Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng , Phó Trưởng ban Điều hành Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Tang lễ.

– HTr cấp Dũng Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, Chánh Thư ký Hội đồng Huynh trưởng cấp Dủng, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận, Phó Trưởng ban Tổ chức Tang lễ.

– HTr cấp Dũng Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng, Phó Trưởng ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức Tang lễ.

 • Quý anh chị trong Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng.
 • Quý anh chị trong Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam.
 • Đại Ban Hướng Dẫn các Tỉnh/Thị.
 • Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Ninh Thuận.

Chương trình được cử hành với các tiết thứ như sau :

 1. Niêm hương bạch Phật – Đảnh lễ Tam Bảo
 2. Cử bài ca chính thức của GĐPT Việt Nam
 3. Phút tưởng niệm
 4. Bạch trình lý do – Thông qua chương trình
 5. Giới thiệu Chư Tôn đức chứng minh, Thành phần tham dự
 6. Tuyên đọcTiểu sử
 7. Điếu văn của HĐ cấp Dũng và BHD/TƯ/GĐPT Việt Nam
 8. Cử bài ca “Còn đây một tấm lòng son|”
 9. Điếu văn của BHD/GĐPT Ninh Thuận
 10. Pháp từ khai thị độ linh, chứng minh công đức
 11. Dâng hương tưởng niệm
 12. Tuyên tụng Tứ Hoằng thệ nguyện – Nguyện sanh Tây phương
 13. Cảm tạ
 14. Hồi hướng công đức.

Với giọng trầm hùng, xúc động, anh Đặng Viên Ngọc Trai trang nghiêm dẫn chương trình buổi lễ. Áo Lam mọi miền đất nước giờ đây thành kính lãnh thọ tâm tang, hướng về nơi Tang đường lắng lòng tưởng niệm, chia sẻ cùng Tang gia hiếu quyến trước cảnh tử biệt sanh ly. Anh Tâm Đắc giờ đây an nhiên xả bỏ báo thân để lại trong lòng những người còn ở lại bao niềm thương kính và tiếc nuối.

            + Anh Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng tuyên đọc Tiểu sử anh Phan văn Ngậc: Sớm đến với Đạo từ thuở ấu thờ. Quy y Tam Bảo lúc 16 tuổi, tham gia Gia đình Phật hóa phổ từ khi mới 7 tuổi và sinh hoạt liên tục , được tấn phong cấp Dũng năm 2012.

           + Để tuyên dương công đức và hạnh nguyện  lớn lao của anh Ngậc, anh Nguyên Hoành – Lê Văn San đã thay mặt toàn thể Lam viên tuyên đọc Điếu văn của Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng – Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam. Trong điếu văn có đoạn viết :

          “ Người thanh niên tin Phật biết hướng lên

           Đem lý tưởng làm nền giáo dục khai phóng

            Gieo Sen Trắng giữa nắng lửa gió rang

            Gia đình Phật tử Việt Nam – Ninh Thuận ngày khởi sắc”

          “ Làm Huynh trưởng phải hy sinh

             Đến khi tiếp dẫn biết mình  là ai ?”.

Anh Phan Văn Ngậc ra đi nhưng đã để lại một tấm lòng son. Đạo tràng lặng người xúc động khi nghe bài ca: “Còn đây một tấm lòng son”.

          + Anh Tâm Đắc – Phan văn Ngậc đã một đời sống với tình  Lam, hơn 60 năm gắn bó với áo Lam Ninh Thuận, biết bao kỷ niệm vui buồn, biết bao công lao đóng góp cho áo Lam tỉnh nhà, anh Nguyên Lễ Trần Công Lộc dã tuyên đọc lời cảm niệm:

          Giờ đây anh đã ra đi. Nhưng

                Ra đi tức thị trở về

                Biển trầm luân hóa Bồ Đề an vui

         Anh sẽ lên đường, Sen Trắng sẽ gặp Sen Vàng

Cầu mong anh sớm hội nhập Ta Bà, hội nhập Áo Lam Việt Nam quốc theo hạnh nguyện của anh để làm tròn sứ mạng người Huynh trưởng. Đạo tràng trang nghiêm, trăm tình Lam bùi ngùi tưởng niệm tiễn đưa anh về bảo sở.

          + Trong không khí trang nghiêm thắm tình Đạo vị, Hòa thượng thương Minh hạ Tâm, Chánh Thư ký Hội đồng Tăng gia Bản thệ,  đã ban Pháp từ khai thị độ linh, chứng minh công đức: “… Anh Tâm Đắc đã để lại cho toàn gia quyến  một gia tài rất lớn và quý báu, đó là ân đức của anh. Quan trọng hơn hết là gia quyến phải biết giữ gìn ân đức ấy, đừng làm cho mất đi, luôn được lưu giữ cho con cháu muôn đời sau. Dựa trên ân đức đó, toàn tang gia hiếu quyến nên dựa vào Phật pháp để tu tập và luôn được sống trong ánh hào quang của Chư Phật. Đối với hương linh anh Tâm Đắc, hơn nửa thế kỷ qua, anh đã sống với giáo pháp của Chư Phật, sống với Gia đìnPhật tử. Giờ đây anh đã thuận tế vô thường xả bỏ báo thân nhưng anh phải tiếp tục  nương tựa vào Tam Bảo để thăng tiến trên con đường giải thoát…”.

          Sau phần thuyết linh, Thượng tọa Hạnh Bảo đã thay mặt hai hội đồng Tăng già Bản thệ và Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam trao tăng bảng Tuyên dương “Tâm Hạnh sáng ngời” cho hương linh anh Phan Văn Ngậc. Đại diện gia đình đã kính cẩn đón nhận.

       Sau phần tuyên tụng Tứ Hoằng thệ nguyện – Nguyện sanh Tây phương và cảm tạ của Ban Tổ chức, buổi lễ tưởng niệm đã khép lại trong không khí ấm tình đạo vị.

(Tường thuật của Tiểu ban truyền thông – BTC tang lễ).

 

Ngày 27.3.2022

LỄ DI QUAN – THU KỲ  – TIỄN BIỆT – HẠ QUAN

Tờ mờ sáng ngày 27/3/2022, nhằm ngày 25 tháng 2 năm Nhâm Dần, anh chị em Lam Viên GĐPT Ninh Thuận đã sớm vân tập để chuẩn bị cho Lễ Di quan – Tiễn biệt anh Phan Văn Ngậc.

Hồi 06g00, Chư Tôn đức Ban Kinh Sư; Ban Tổ chức Tang lễ cùng Tang gia hiếu quyến đã trang trọng cử hành các nghi lễ chuẩn bị đưa xác thân tứ đại anh trả vào lòng đất mẹ; với sự ưu ái quang lâm chứng minh, hộ niệm của Chư Tôn đức đại diện Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Chư Tôn đức Ân Sư Cố vấn Giáo hạnh GĐPT, Chư Tôn đức trụ xứ các tự viện, tịnh viện tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và tỉnh Ninh Thuận. Thay mặt tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam có quý Huynh trưởng đại diện Hội Đồng Huynh trưởng cấp Dũng, đại diện Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN, toàn thể Ban Hướng dẫn, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT Ninh Thuận sở tại, và Huynh Trưởng các tỉnh phụ cận trong Miền Liễu Quán.

Kết thúc phần nghi thức, tiếng tuyên Phật hiệu tiếp dẫn vang lên báo hiệu cho toán âm công gồm các anh em Lam Viên GĐPT nhẹ nhàng vào đưa linh cữu anh bịn rịn rời khỏi chốn gia đường quen thuộc lên tang xa, rồi đoàn di quan rời khỏi tang đường, hướng về nghĩa trang Yên Bình tại núi Quýt, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cùng dòng người đưa tiễn uy nghi bóng hoàng y tiếp dẫn Chơn Linh, tiếp theo sau là Quyến thuộc, Thân bằng, Lân bang, Thiện hữu và đông đảo hơn cả là đoàn Gia thuộc lam y trong sắc phục Gia Đình Phật Tử trìu mến thân thương mà anh đã một đời phụng sự.

Trên chặng dường di quan, linh vị và di ảnh anh được đưa vào lễ Phật, lễ Tổ, thăm Đoàn quán GĐPT Ưu Đàm nơi ngôi chùa trú xứ anh thường sinh hoạt lúc sinh tiền rồi tiếp tục lộ trình.

Lúc 08g00, sau những nghi lễ thông lệ truyền thống Phật Giáo và nghi thức GĐPT, anh chị em Lam Viên GĐPT tiễn biệt anh lần cuối cùng trong vòng tay Dây Thân Ái, và rồi linh quan anh được thân thương trìu mến xúc động hạ xuống huyệt mộ, gởi gắm tấm thân ngũ uẩn của anh vào lòng đất, vĩnh viễn trả tứ đại giai không về cho đất, nước, gió, lửa vô thường…

(Tiểu ban truyền thông – BTC tang lễ).

 

Bài khác nên xem

THƯ CẢM TẠ

nhuanphap

Tin Buồn

phuocthanh

BHD GĐPT Đồng Nai tổng kết Phật sự năm 2013

nhuanphap