BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tổ Chức Lễ Thọ Cấp Tấn năm 2017 – PL 2560

Vào lúc 5h30 ngày 7.3. Đinh Dậu (03.04.2017), BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức lễ thọ cấp Tấn cho 13 Huynh Trưởng đang sinh tại các BHD GĐPT: Bình Thuận, Gia Định, Đồng Nai, Khánh Hòa, Thừa Thiên, Lâm Đồng…

Quang lâm chứng minh Lễ thọ  cấp Tấn: Hòa Thượng Thích Đức Chơn – Thượng Thủ cùng quý Hòa thượng trong Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hòa Thượng Thích Thanh Huyền -Trưởng Ban Thường Trực cùng qúy Hòa Thượng Trong Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, Huynh Trưởng cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh – Phó trưởng ban điều hành cùng quý anh, chị Ủy viên, phụ tá Ủy viên BHD TƯ GĐPT Việt Nam, cùng qúy anh chị trong Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng.

Sau phần niêm hương bạch Phật tụng bài tựa kinh Thủ Lăng Nghiêm, chào kỳ hiệu Sen Trắng

Huynh Trưởng cấp Dũng  Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn – Phó  Tổng Thư Ký công đọc quyết định tấn phong cấp Tấn.

Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng – Ủy viên Nội Vụ  công đọc Bổn phận –  nhiệm vụ – quyền hạn Huynh Trưởng cấp Tấn GĐPT Việt Nam.

Tất cả Huynh Trưởng tân phong lần lượt đọc lời phát nguyện, quý anh, chị  trong Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng trao quyết định và gắn cấp Tấn cho các Huynh Trưởng tân thăng.

Lời chứng nhận của Huynh Trưởng cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh – Phó trưởng ban điều hành – Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam “…Nơi đại hùng bửu điện Tu Viện Quảng Hương Già Lam trên có Tam Bảo chứng minh, và sự hiện diện chứng nhận của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam – Hôi Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng , các anh, chị dũng mãnh đã phát tâm nguyện: Phụng sự đạo pháp và dân tộc, phụng sự mục đích lý tưởng GĐPT Việt Nam, hoàn thành sứ mệnh do tổ chức giao phó. Nhân danh Phó trưởng ban – Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tôi Huynh Trưởng cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh, thay mặt cho tổ chức GĐPT Việt Nam long trọng chứng nhận lời phát nguyện của mười ba (13) Huynh trưởng cấp Tân tân thăng ngày hôm nay…”

Đãi lao cho Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hòa Thượng Thích Thái Hòa, Tổng Thư Ký – Ban Thường Trực – Hội Đồng Cố Vấn Giáo hạnh “…ngày hôm nay GĐPT Việt Nam có thêm  mười ba (13) Huynh trưởng cấp Tấn chung vai gánh vác thịnh suy của tổ chức áo Lam, các anh chị phải giữ thân khẩu ý thanh tịnh …”

Sau phần hồi hướng cung tiễn chư tôn đức hồi liêu, Lễ tấn phong cấp Dũng hòan mãn lúc 7h00 cùng ngày.

Ban Biên Tập

Bài khác nên xem

Họp Thường Vụ Ban Hướng Dẩn các tỉnh miền Khánh Hòa

Tâm Lễ

Cùng tạo thành mùa xuân cho nhau – HT Thích Thái Hòa

phuocthanh

THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH Hành giả bắc nhịp cầu tâm linh Đông-Tây

phuocthanh