Hình ảnh Lễ thọ cấp Tấn GĐPT Việt Nam

DSC_7952_thumbSau đây là một số hình ảnh do Người Áo Lam ghi nhận được tại buổi lễ

DSC_7890

DSC_7893

DSC_7902

DSC_7903

DSC_7912

DSC_7917

DSC_7919

DSC_7921

DSC_7923

DSC_7924

DSC_7927

DSC_7928

DSC_7931

DSC_7932

DSC_7935

DSC_7937

DSC_7940

DSC_7941

DSC_7942

DSC_7945

DSC_7947

DSC_7948

DSC_7949

DSC_7952

Bài khác nên xem

GĐPT Quảng Đức Sài Gòn – Nhạc cảnh Đản sinh

ducquang

GĐPT Khánh Tâm – Xuân Lộc – Đồng Nai Tổ chức Lễ Hiếu năm 2015

phuocthanh

GĐPT Lâm Đồng tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ 2016-2020

phuocthanh