Hình ảnh : Lễ Di Quan cố Huynh Trưởng cấp Tấn Thị Tích Nguyễn Văn Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 5/2020

Tâm Lễ

Chu Niên Lần Thứ 43 GĐPT Liên Hoa- BHD GĐPT Lâm Đồng

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu hội thảo huynh trưởng cấp Tín, cấp Tập

Tâm Lễ