Hội thảo Ủy Viên Thiếu Nam toàn quốc

Được sự chấp thuận của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, sáng nay vào lúc 8h30’ ngày 09/06/2012, tại Tổ đình chùa Long Thọ (Đường Hùng Vương, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai) tổ chức lễ khai mạc Hội thảo Ngành Thiếu Nam – Ủy viên và Phụ tá Thiếu Nam toàn quốc năm 2012 được tiến hành trang nghiêm và long trọng dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Tâm thành viên Hội đồng Chứng minh  GĐPT Việt Nam.

Chủ tọa cho Lễ Khai Mạc có: Anh Đại Diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Miền Khánh Hòa – Trưởng BHD – GĐPT Đồng Nai – HTr cấp Tấn Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN.

Ban Tổ Chức có: Anh HTr cấp Tấn – Tuệ Trúc ĐỖ VĂN MAI – Ủy viên Thiếu Nam BHDTƯ – Trưởng Ban Tổ Chức Hội thảo Ngành Thiếu Nam toàn quốc, anh HTr cấp Tấn – Tâm Tây NGUYỄN VĂN SƠN – Thư ký miền Khánh Hòa – Phó BTC, anh HTr cấp Tấn – Thiện Thọ NGUYỄN VĂN LỘC – Phụ tá UV Thiếu Nam BHDTƯ – Thư ký kiêm Thủ quỹ BTC và quý anh trong BTC Hội thảo có mặt cùng tham dự.

            Khách mời tham dự Hội thảo có: Quý anh chị BHD – GĐPT Đồng Nai, Quý vị Ban Bảo Trợ GĐPT – TX Long Khánh cùng về tham dự hỗ trợ cho Hội thảo.

Về phía BHD – GĐPT các Tỉnh trong toàn quốc có: 14 đơn vị, gồm 18 HT tham dự. Trong đó:

+ Bà Rịa – Vũng Tàu  : 01 HT

+ Bình Thuận               : 03 HT

+ Thừa Thiên – Huế    : 01 HT

+ Khánh Hòa                : 01 HT

+ Lâm Đồng                 : 01 HT

+ Quảng Ngãi               : 01 HT

+ Đồng Nai                   : 02 HT

+ Gia Định                    : 01 HT

+ Miền TâyNamPhần: 01 HT

+ Quảng Đức Sài Gòn               : 01 HT

+ Daklak                       : 01 HT

+ Kom Tum                  : 02 HT

+ Bình Phước               : 01 HT

+ TP Biên Hòa             : 01 HT

Mở đầu cho Lễ khai mạc: HTr cấp Tấn – Tâm Tây NGUYỄN VĂN SƠN – Thư ký miền Khánh Hòa – Phó BTC Hội thảo Ngành Thiếu Nam toàn quốc điều hành buổi lễ – thông qua chương trình buổi lễ khai mạc. Trước tiên là phần Niệm Phật cầu Gia bị, tiếp đến là nghi thức GĐPT cử bài ca Sen Trắng và phút tưởng niệm tưởng nhớ Chư Vị Tiền Bối hữu công, Chư Anh Linh Thánh Tử Đạo, Chư vị Ân sư, quý Gia Trưởng, các anh chị Huynh Trưởng và Đoàn Sinh quá cố. Tiếp theo là giới thiệu thành phần tham dự.

Sau phần giới thiệu thành phần tham dự: Tuyên đọc quyết định BHDTƯ về thành phần BTC Hội thảo, tiếp đến HTr cấp Tấn – Tuệ Trúc ĐỖ VĂN MAI – UV Thiếu Nam BHDTƯ – GĐPT Việt Nam – Trưởng BTC Hội thảo Ngành Thiếu Nam toàn quốc đọc diễn văn khai mạc:

NamMô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính ngưỡng Bạch Giác Linh Hòa Thượng Viện Chủ chùa Long Thọ.

Kính Bạch Hòa Thượng Cố Vấn Giáo Hạnh BHDTƯ – GĐPT ViệtNam.

Kính Bạch Thượng Tọa trụ trì, Chư Tôn Đại Đức Tăng trong Bổn Tự.

Kính thưa Anh Đại diện BHDTƯ – GĐPT ViệtNamchủ tọa.

Quý Anh chị BTC Hội thảo Ủy viên và Phụ tá ThiếuNamtoàn quốc.

Quý Anh chị BHD-GĐPT Đồng Nai cùng về tham dự Hội thảo.

Kính thưa Quý Bác trong Ban Bảo Trợ Thị xã Long Khánh.

Kính thưa Quý Bác Ban Hộ Tự chùa Long Thọ.

Cùng toàn thể các Huynh Trưởng Ủy viên và Phụ tá UV Thiếu Nam tại các Tỉnh, Thị, Quận, Huyện trực thuộc BHDTƯ hiện có mặt dự Hội thảo Ngành Thiếu Nam năm 2012.

Kính Bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa Quý vị Đại biểu.

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế thị trường, sự kiện chung của đất nước và bối cảnh xã hội hiện tại, con em của tín đồ Phật giáo là thanh, thiếu, đồng niên. Đoàn viên gia đình phật tử đã và đang tu học xuyên suốt hơn 70 năm qua, một tổ chức giáo dục của GĐPT VN theo tinh thần Phật giáo. Mặc dù đã trải qua nhiều biến thiên lịch sử, thịnh suy của tổ chức và nghịch cảnh chướng duyên không ít, thế mà tổ chức GĐPT vẫn bình thản, không thay đồi màu cờ, sắc áo, giữ lấy nội quy, quy chế HT- GĐPT Việt Nam hơn 60 năm qua, vẫn là kim chỉ nam cho tổ chức áo Lam thực hiện lý tưởng của người con Phật.

Toàn quốc từ cầu Hiền Lương trở vào đến mũi Cà Mau có 541 đơn vị gia đình. Tổng số đoàn sinh các ngành nói chung 30.886 và 5.004 Huynh trưởng. Với con số nêu trên, đặc biệt đoàn sinh thiếu nam có 4.755 đoàn sinh và Huynh trưởng cầm đoàn có 754 HT. So sánh các ngành thì ngành Thiếu Nam còn quá khiêm tốn.

Do đó qua nhiều lần trăn trở của BHDTƯ, thấy số đoàn sinh ThiếuNamhiện tại vào sinh hoạt còn ít ỏi, mà tệ nạn xã hội lại phát sinh đa dạng. Đây là vấn đề lo âu của Chư Tôn Thiền Đức cố vấn giáo hạnh và BHDTƯ – GĐPT ViệtNam.

Để khắc phục các khó khăn thực tại, nhằm tìm cách phát triền ngành Thiếu Nam, để hướng dẫn các em thành phật tử chân chính, thành công dân hữu ích phục vụ xã hội, nên chấp thuận cho UV ngành Thiếu nam tổ chức hội thảo cùng các Ủy Viên và Phụ Tá Thiếu Nam tại các Tỉnh Thành, Quận Huyện trực thuộc BHDTƯ cùng nhau thảo luận báo cáo tình hình khó khăn thuận lợi tại các đơn vị Tỉnh nhà, để đơn vị bạn chia sẻ và rút kinh nghiệm, để cùng nhau phát triền Ngành Thiếu Nam. Vì tuổi dậy thì của tuổi trẻ, phát triển tâm sinh lý và nhận thức càng phức tạp hơn, cái gì cũng muốn làm muốn biết nên dễ sa vào cạm bẫy tệ nạn xã hội, mà đối tượng chính là con em của chúng ta nói riêng, toàn dân tộc Việt Nam nói chung.

Tôi thay mặt Ban tổ chức xin tuyên bố khai mạc Hội thảo Ngành ThiếuNam, Ủy viên và Phụ Tá ThiếuNamtoàn quốc ngay từ giờ phút này.

Chúng con xin đê đầu đảnh lễ, cảm niệm công đức Chư Tôn Thiền Đức chứng minh, xin cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, mười phương Chư Phật phóng quang gia hộ Chư Tôn Thiền Đức Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu

Xin cầu nguyện mười phương Chư Phật gia hộ quý anh chị BHDTƯ – GĐPT Việt Nam, các anh chị BHD – GĐPT các Tỉnh thuộc miền Khánh Hòa, Quý bác Ban Bảo Trợ, Ban Hộ Tự cùng toàn thể khách mời và hội thảo viên Thân Tâm Thường Lạc, Vạn Sự Kiết Tường.

NamMô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

            + Tiếp theo chương trình: HTr cấp Tấn – Thiện Thọ NGUYỄN VĂN LỘC – Phụ tá UV Thiếu Nam BHDTƯ – Thư ký BTC nghiêm trang trình diện Hội thảo viên với số lượng: 18 HT của 14 đơn vị Tỉnh Thành trong toàn quốc về tham dự.

            Tiếp sau đó là phần gắn phù hiệu lưu niệm dâng lên Hòa Thượng Viện chủ chùa Phật Ân – Thành viên Hội đồng Cố vấn giáo hạnh BHDTƯ – GĐPT Việt Nam chứng minh và gắn phù hiệu đến quý anh chị Huynh Trưởng Đại diện BHD – GĐPT Đồng Nai về tham dự lễ.

            + Tiếp theo: Anh HTr cấp Tấn – Nguyên Tích HỒ LAI CHIẾN – Đại diện BHDTƯ tại miền Khánh Hòa – Trưởng BHD – GĐPT Đồng Nai chủ tọa buổi lễ ban huấn từ:

            – Thay mặt BHDTƯ tại miền Khánh Hòa tôi có đôi lời gởi đến quý anh Ủy viên và Phụ tá ThiếuNamvề tham dự Hội thảo Ngành ThiếuNamtoàn quốc hôm nay. Ngành Thiếu Nam trên toàn quốc nói chung và tại các BHD – GĐPT Tỉnh Thành cũng như tại các đơn vị GĐPT địa phương rất là quan trong, trong thời gian sau này Ngành Thiếu Nam dần dần suy yếu trên nhiếu mặt, vì vậy BHDTƯ đã chấp thuận cho tiến hành thực hiện Hội thảo Ngành Thiếu Nam toàn quốc mục đích: Tìm kiếm giải pháp để phát triển Ngành Thiếu Nam trong giai đoạn hiện tại, nâng cao năng lực làm việc của Ủy viên Thiếu Nam, phụ tá UV Thiếu Nam, các Huynh Trưởng cầm đoàn Thiếu Nam và tạo cơ duyên để kết nối Huynh Trưởng Ngành Thiếu Nam trên toàn quốc, các khu vực để chia sẻ Phật sự và đồng hành cùng nhau trong lý tưởng áo lam. Các anh Ủy viên, phụ tá UV Thiếu Nam tại các Tỉnh Thành cố gắng làm việc phải có kế hoạch, chương trình sinh hoạt cụ thể, có thái độ đúng đắn chuẩn mực đó là bước tiến phát triển cho tổ chức áo lam, tôi mong rằng trong những ngày hội thảo này các anh thảo luận, đóng góp những phương pháp hữu hiệu nhất ngõ hầu tìm ra được giải pháp tối ưu để phát triển Ngành Thiếu Nam trong hiện tại và tương lai, đồng thời sau đợt hội thảo sẽ đem vể cho đơn vị BHD sở tại một thành quả nhằm xây dựng đồng bộ Ngành Thiếu Nam trong toàn quốc nói riêng và xây dựng tổ chức GĐPT Việt Nam nói chung thăng tiến và trường tồn mãi mãi. Cuối cùng con xin đê đầu đãnh lễ nguyện cầu mười phương chư Phật hộ trì cho Hòa Thượng chứng minh và Chư Tôn Đức Pháp Thể Khinh An, Chúng sanh Dị Độ, luôn là bóng cây che mát cho hàng Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam chúng con trên bước đường sinh hoạt tu học xây dựng ngôi nhà lam. Kính chúc quý anh Hội thảo viên cùng quý anh chị Huynh Trưởng về tham dự buổi lễ luôn thân tâm thường an lạc và chúc Hội thảo được thành công tốt đẹp.

+ Tiếp theo là Đạo từ của Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Tâm chứng minh:

            – Các anh chị Huynh Trưởng thân mến. Hôm nay tôi rất bận nhiều Phật sự, nhưng đã cố gắng và cũng xả giới để về đây tham dự cùng quý anh chị buổi lễ khai mạc Hội thảo Ngành ThiếuNamtoàn quốc năm 2012. Các anh, các chị có biết rằng trước đây trong tổng vụ thanh niên có các đoàn thể như: Gia Đình Phật Tử, Sinh viên Phật Tử, Học sinh Phật Tử và thanh niên Phật Tử, mà cho đến bây giờ Gia Đình Phật Tử còn tồn tại và phát triển không? Bởi vì tổ chức Gia Đình Phật Tử sinh hoạt tu học có lý tưởng, đường lối, tôn chỉ mục đích rõ ràng theo nền tảng giáo lý Phật Đà, giáo dục trên tinh thần Bi Trí Dũng của người con Phật. Các anh chị đã sẵn sàng hy sinh, dấn thân để phục vụ tổ chức, điều đáng nói là khi hướng dẫn giáo dục các em các anh chị phải lấy thân giáo làm chuẩn mực cho việc giáo dục của mình. Một ví dụ cụ thể: Khi đứng trước các em các anh tay cầm còi mà tay kia thì cầm điếu thuốc, mặt ngữa lên trời phì phò nhả khói thuốc ra, ngón tay thì kẹp điếu thuốc, ngón khác thì đập vào điếu thuốc để búng tàn thuốc, như vậy thì không thể nào chấp nhận được, một hành vi không xứng đáng là người Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam, còn nhiều trường hợp khác nữa, tôi mong rằng các anh chị nên tự xem lại mình trước khi đến với đàn em chúng ta. Chính vì lẽ đó tôi khuyên các anh, các chị phải luôn luôn là người chuẩn mực để các em noi theo và phải thực hiện được hai điều:       – Phải có lý tưởng sống của người Huynh Trưởng.

            – Phải có nguyên tắc sống của mỗi Huynh Trưởng.

    – Có như vậy các anh chị mới vượt qua được gian nan thử thách, sóng gió của cuộc sống đời thường, mới giữ được lý tưởng cho thuyền đời nở hoa, làm đẹp thêm cho tổ chức màu lam mà các anh chị đã và đang đi…tôi đã từng nói với hàng Tăng chúng là đã làm Tu sĩ thì đừng sợ chết, nếu sợ chết thì đừng làm Tu sĩ, cũng như đã làm Huynh Trưởng thì đừng ngại khó, gian khổ, đầu đội trời chân đạp đất, vì sợ khó khăn gian khổ thì đừng làm huynh trưởng, tri chất của các anh chị Huynh Trưởng cho dù có chết thì cũng phải chết cho lý tưởng, cho xứng đáng với người Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam.

Một vị tướng cầm quân ngoài chiến trường bị sai lầm thì chỉ mất đi một đoàn quân, một vị vua sai lầm thì chỉ mất một đất nước mà thôi. Một người Huynh Trưởng hướng dẫn giáo dục bị sai lầm thì giết chết biết bao thế hệ, muốn như vậy phải biết tiến tu, phải học thể hiện bản thân của mình qua kinh nghiệm tự tu, có như thế mới hướng dẫn đàn em đạt được hiệu quả tốt, các anh chị phải bớt lý thuyết mà phải thực hành thì nói các em mới nghe được, một Huynh Trưởng phải có một nguyên tắc để tự thân mới phát triển được.

Đừng hy vọng đường đời bằng phẳng, mà có rất nhiều gian nan, có gian nan mới hiểu được lòng người, bởi vì đường đời bằng phẳng thì anh hùng hào kiệt có hơn ai, phải lấy đó để tiến thân và làm tiền đề trong việc phát triển lý tưởng.

Phải hướng dẫn cho các em hiểu về lịch sử của tổ chức GĐPT như những tấm gương, những hình ảnh của các Thánh tử đạo như: anh Phan Duy Trinh, chị Đào Thị Yến Phi, thiếu nữ Nguyễn Thị Vân v.v… đó là những tấm gương sáng để nhắc nhở giáo dục các em. Huynh Trưởng cần đoàn kết để thành một khối vững chắc, để bảo vệ tổ chức và Huynh Trưởng cần tu trì giữ giới để hàm dưỡng nội tâm.

            Cuối cùng Thầy kính chúc quý anh chị Huynh Trưởng luôn chân cứng đá mềm, dìu đắt đàn em của mình mỗi ngày một phát triển tốt đẹp ngõ hầu xây dựng vườn lam GĐPT Việt Nam ngày càng thăng tiến mãi mãi.

            Cuối cùng, anh HTr cấp Tấn – Thiện Thọ NGUYỄN VĂN LỘC thay mặt BTC Hội thảo cảm tạ, Y Giáo Phụng Hành những lời pháp của Hòa Thượng chứng minh đã ban cho hàng Huynh Trưởng về dự hôm nay và Phiên khai mạc kết thúc 10h10’ cùng ngày. Toàn thể Huynh Trưởng cùng hồi hướng công đức và cung tiễn Hòa Thượng chứng minh Hồi Quy Phương Trượng trở về Phật Ân Tự để kịp quá đường. Buồi Hội thảo được nghỉ giải lao và dùng cơm trưa thân mật.

                                                                                    Văn phòng BHD – GĐPT Đồng Nai

                                                                                    Phụ tá TTK đặc trách Truyền thông thực hiện.

Hình Ảnh: Phước Nguyên

Bài khác nên xem

Bản tin số 5: Tang lễ cố HTr cấp Tấn TÂM ĐẠI – PHẠM THỊ NA

phuocthanh

Thư cảm tạ của Gia đình – BTC lễ tang HTr Trung Diệu

nhuanphap

Ấn Độ: Hội nghị PG Tây Tạng lần thứ 12 Chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Dharamsala

phuocthanh