GĐPT Từ Hiếu – BHD GĐPT Quảng Đức Tổ Chức Trại Vượt bậc

GĐPT Từ Hiếu – BHD GĐPT Quảng Đức Tổ Chức Trại Vượt bậc

Cứ vào hàng năm tết vừa xong là GĐPT Từ Hiếu chúng em lại tổ chức trại Cát Tường nhưng lại là trại vượt bậc của gia đình ở ngôi chùa Tôn Thạnh thuộc huyện Cần Guộc cách ngôi chùa Từ Hiếu chúng em gần 24km . Các em tập chung ở chùa lúc 5g15 và xuất phát lúc 6g15 gồm 14 Huynh trưởng và 50 đoàn sinh , đến chùa Tôn Thạnh vào lúc 8g00 trong đó có một số các em ngành thiếu chạy xe đạp nên trễ hơn dự định ban đầu một chút .
Và trại chúng em kết thúc bế mạc viên mãn ra về vào lúc 17h20 và về đến chùa lúc 19g15.

Thư Ký GĐPT Từ Hiếu

Bài khác nên xem

Khấp báo: HTr cấp Dũng Quảng Tuấn – Nguyễn Đình Tân quá vãng

nhuanphap

BHD GĐPT Bình Phước cúng dường trường hạ

phuocthanh

Cầu nguyện an lành cho HTr cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng

Huệ Quang GĐPTVN