GĐPT Quảng Đức Sài Gòn – Nhạc cảnh Đản sinh

Kỳ Phật đản năm nay vở diễn Kính Mừng Phật Đản phối hợp giữa 3 gia đình: Chánh Đạt diễn cảnh chư Thiên trên cung Đâu Suất tiễn Bồ tát Hộ Minh tái sinh, Chánh Thọ diễn cảnh vườn Lâm Tỳ Ni  nơi Ma Da hoàng hậu  xuất sanh thái tử, và GĐ Từ Hiếu ca vũ hát mừng Phật đản sinh. Xin giới thiệu vài nét bằng hình ảnh:

Thiên chủ Hộ Minh từ cung trời Đâu Suất tái sinh

Ma Da Hoàng hậu ngoạn cảnh Lâm Tỳ Ni

Giờ phút linh thiêng – gió lặng chim ngừng…

Bàn tay chuyển Pháp trong hương đêm tinh khiết

Ấn Cát Tường nở trắng một bông hoa

Lòng bồi hồi nhớ lại năm xưa với nhạc phẩm bất hủ Ánh Đạo vàng của Hằng Vang

“Chư Thiên” giáng trần mừng khánh đản

Bài khác nên xem

Kỷ niệm Chu Niên lần thứ 45 GĐPT Giác Hải – Nha Trang ( BHD GĐPT Khánh Hoà )

phuocthanh

Gia Đình Phật Tử Bình Thuận tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ ( 2016-2020)

phuocthanh

Thông tư Lễ tang HTr Lê Cao Phan

nhuanphap