GĐPT Ninh Thuận đảnh lễ Giác linh HT Thích Nguyên Như

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BHD.GĐPT Ninh Thuận nhận được tin

HÒA THƯỢNG THÍCH NGUYÊN NHƯ

Thành Viên Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Gia Định, Việt Nam
Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Đức Thành
Trụ trì chùa Tập Thành – Quận Bình Thạnh – Sài Gòn.

Đã thu thần thị tịch lúc 16g36′ ngày 29/4/2019
Nhằm ngày 25 tháng 3 năm Kỷ Hợi
Tại Tập Thành Cổ Tự – Quận Bình Thạnh – Sài Gòn
Trụ thế 74 năm – 54 Hạ lạp.

toàn thể Lam viên BHD Ninh Thuận thành kính đảnh lễ Giác linh cố Hòa thượng

Nhất tâm nguyện cầu Giác linh Hòa Thượng
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Hoà thành kính phân ưu

Cáo tang: HTr cấp Tấn Minh Từ – Trác Xuân Nam (GĐPT Bình Thuận) mệnh chung.

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Lâm Đồng phân ưu

nhuanphap