GĐPT Lâm Đồng tu Bát quan trai – 2023

Thực hiện đề án Phật sự năm 2023, nhằm tạo thắng duyên tu học trưởng dưỡng đạo tâm, ngày 01.10.2023, BHD Lâm Đồng tổ chức ngày tu Bát quan trai cho Huynh trưởng và Đoàn sinh ngành Thanh. Được Thầy trú trì hứa khả, đạo tràng tu Bát quan trai tổ chức tại chùa Hội Phước – Đức Trọng – Lâm Đồng với 130 giới tử.

8h00 BHD cung thỉnh Đại đức Thích Nguyên Tâm – Trú trì chùa Hội Phước quang lâm pháp tòa niêm hương bạch Phật truyền giới.

Chương trình buổi sáng được tiếp tục trước khi vào thời pháp, Đại đức giảng sư Thích Quảng Tịnh hướng dẫn toàn thể giới tử tọa thiền. Với đề tài Người Phật tử phải Tu đạo – Giữ đạo – Truyền đạo thật gần gũi và thiết thực đối với Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT, lồng trong bài giảng, Thầy nói đến ý nghĩa chiếc áo Lam, trách nhiệm của người mặc chiếc áo Lam là Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT trước tiên phải tu học, nghe pháp.

Buổi chiều, giới tử tọa thiền, tụng kinh.

Sau khi làm lễ xả giới, Thầy trú trì hoan hỷ về ngày tu Bát quan trai của Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Lâm Đồng, đồng thời sách tấn toàn thể Lam viên nỗ lực tu học, nghe pháp để tăng thêm nội lực.

Tin – ảnh: VP BHD GĐPT Lâm Đồng

Bài khác nên xem

LỄ HIỆP KỴ GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU NĂM 2023.

Tâm Lễ

Kết Khóa Trại Lôc Uyển 16 – BHD Khánh Hòa

datthinh

Chùm ảnh lễ phủ kỳ tang lễ Huynh trưởng Phổ Minh Trương Công Oai

Người Áo Lam