GĐPT Kỳ Viên đón mừng Phật đản

IMG_2424

Gia Đình Phật Tử Kỳ Viên (trực thuộc BHD. GĐPT Cam Ranh), trú xứ tại chùa Hòa Thành (xã Cam Thành Bắc – huyện Cam Lâm) là  đơn vị tiêu biểu trong việc gìn giữ và phát triển Tổ chức. Từ  sau năm 1975 cho đến nay, dù gặp nhiều chướng duyên nhưng GĐPT Kỳ Viên chưa một lần gián đoạn sinh hoạt. Anh Chị Em vui sống Lục Hòa, chung sức chung lòng đưa đơn vị vững tiến trên bước đường tu học và phục vụ mục đích, lý tưởng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Mùa kỷ niệm Phật Đản sanh năm nay, được sự hoan hỷ đồng thuận của Đại Đức Thích Tế Đạt, trụ trì Chùa Hòa Thành, ân sư  cố vấn giáo hạnh, đơn vị đã tổ chức Trại trong hai ngày 14 – 15/4 âm lịch.

Dưới đây là những hình ảnh do cộng tác viên trang nhà tại GĐPT Kỳ Viên ghi lại.

Bài khác nên xem

Ngành Đồng GĐPT Lâm Đồng tổ chức Trại Hiếu – năm 2022

BHD GĐPT Biên Hòa: Khai khóa bậc Lực – năm 2021

Nhạc Karaoke: Hôm Nay Họp Đoàn – Tâm Nguyện

ducquang