GĐPT Khánh Trà Tổ Chức Lễ Tất Niên Cuối Năm

 GĐPT Khánh Trà Tổ Chức Lễ Tất Niên Cuối Năm

mừng xuân chùa trong Quảng Ân

tượng đài Quan Âm mới được làm xong trong ngôi chùa trong Quảng Ân

cổng chùa

Mặt tiền chùa  Quảng Ân

sau đây là một số hình tất niên

                                                               
  Quảng Tín Lương Quang Trung

Bài khác nên xem

GĐPT Lâm Đồng:Khai khoá các bậc học Huynh trưởng

nhuanphap

Sinh hoạt Hậu Trại Lộc Uyển khóa 14 – A Dục khóa 12 (BHD.GĐPT Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Cam Ranh: Tưởng nguyện húy nhật lần thứ 16 HTr cấp Dũng Tâm Châu-Nguyễn Trưng.