GĐPT Khánh Tịnh ( BHD GĐPT Bình Phước) kỷ niệm Chu niên lần thứ 24

IMG_3721Kỷ niệm 24 năm ngày thành lập GĐPT Khánh Tịnh, tỉnh Bình Phước. Năm nay Đơn vị không tổ chức nghi lễ hành chánh mà chỉ tổ chức lễ Kỷ niệm đơn giản và hát mừng chu niên. Để phù hợp với Đoàn sinh Ngành Thanh, Thiếu đang học tại Sài Gòn. Đơn vị đã chuyển ngày chu niên từ ngày 14, 15 tháng giêng lùi lại ngày 7,8 tháng giêng, giúp cho các em có điều kiện thời gian sau tết cùng Đơn vị tham dự Lễ chu niên, trước khi về thành phố làm việc và học tập. Đơn vị có trên 10 Đoàn sinh đang sinh hoạt tại GĐPT Đức Liên (BHD GĐPT Gia Định). Đây cũng là mô hình mới cho các Đoàn sinh từ Tỉnh xa về Sài Gòn học tập và làm việc, có nơi sinh hoạt để không gián đoạn. Đơn vị Khánh Tịnh hiện nay có 18 Huynh Trưởng (1 cấp Tấn, 2 cấp Tín, 5 cấp Tập và khoảng 80 Đoàn sinh ). Một Đơn vị mạnh của BHD GĐPT Bình Phước.

BHT GĐPT Khánh Tịnh


Bài khác nên xem

Khai mạc Hội thi “tiếng hát Ca Lăng Tần Già” GĐPTVN

Phóng sự: GĐPT Phước Khánh (Cam Ranh) tổng kết Phật sự năm 2013; sinh hoạt giao lưu với GĐPT Phước Hải.

BHD Gia Định tổ chức Trại huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển 34

nhuanphap