GĐPT Khánh Hòa thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Lam viên GĐPT Khánh Hòa vừa nhận được tin:

Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam LA THÀNH TỴ – Pháp danh NGUYÊN LAM – Pháp tự CHÂN TUỆ ĐỊNH. Sinh năm Quý Dậu (1933).

Nguyên quán: Quy Lai, Phú Thanh, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trú quán: K586/68, đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

– Nguyên Ủy viên Nam Phật tử BHD.TƯ GĐPT Việt Nam; nguyên Trưởng ban BHD.GĐPT Đà Nẵng.

Tạ thế lúc 15g30 ngày 29 tháng 3 năm 2019 (tức ngày 24/02 Kỷ Hợi). Hưởng thọ 87 tuổi.

BHD và toàn thể Lam viên GĐPT Khánh Hòa nhất tâm cầu nguyện chơn linh Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Lam – La Thành Tỵ cao đăng Phật quốc. Thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.

Lam viên GĐPT Khánh Hòa đồng niệm bái.

Bài khác nên xem

Khấp báo: HTr cấp Tấn GĐPT Việt Nam NHƯ HÒA – VÕ TẤN SÁU mệnh chung

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Đồng Nai – Thành Kính Phân Ưu

BHD.GĐPT KHÁNH HÒA KHẤP BÁO

Huệ Quang GĐPTVN