GĐPT Chánh Định Chúc Xuân

Ngàn hoa đua nở đón xuân sang

Áo mới xum xoe thật rộn ràng

Hương tỏa ngạt ngào cung Đâu Suất

Có hay Di Lặc tọa Đạo tràng!

1 Thiep chuc CHANH DINHz

Bài khác nên xem

Chùa Tường Vân – Huế

phuocthanh

MỘT ĐÊM TƯỞNG NIỆM

nhuanphap

Nhớ Chùa Bài Thơ Nỗi Tiếng của HT Thích Mãn Giác

phuocthanh