GĐPT Chánh Định Chúc Xuân

Ngàn hoa đua nở đón xuân sang

Áo mới xum xoe thật rộn ràng

Hương tỏa ngạt ngào cung Đâu Suất

Có hay Di Lặc tọa Đạo tràng!

1 Thiep chuc CHANH DINHz

Bài khác nên xem

Bài hát Phật giáo Việt Nam

datthinh

Bức Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Rước Đèn Tháng Tám – Vân Thanh

ducquang