GĐPT Cam Ranh: Tưởng nguyện húy nhật lần thứ 16 HTr cấp Dũng Tâm Châu-Nguyễn Trưng.

Nhân húy nhật lần thứ 16 của HTr cấp Dũng GĐPT.VN Tâm Châu – Nguyễn Trưng, nguyên Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh qua nhiều nhiệm kỳ trong suốt 35 năm (1968 – 2003). Trưa ngày 04/11/2019 (mùng 8/10/Kỷ Hợi), tại tư gia của anh Tâm Châu, gia quyến và Lam viên GĐPT Cam Ranh tổ chức lễ tưởng niệm người Anh Cả của GĐPT Cam Ranh.

Phước duyên quý báu khi được Chư tôn Hòa thượng Thích Minh Tâm, Thích Thái Hòa (thành viên Hội đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội đồng Giáo Giới GĐPT.VN) quang lâm thăm viếng và niêm hương kỳ nguyện; cùng sự hiện diện của HTr cấp Dũng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng, Ủy viên Nội vụ BHD.TƯ GĐPT.VN.

Hòa thượng Thích Thái Hòa ban cho Lam viên và gia đình anh Tâm Châu thời pháp thoại. Thầy chia sẻ: “…Gia quyến, Ban Hướng dẫn, Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Cam Ranh cần phải luôn khắc ghi tấm gương công hạnh sáng ngời của anh Tâm Châu đối với đạo pháp và tổ chức GĐPT, để luôn tinh tấn trong tu học và sinh hoạt, phục vụ quên mình cho lý tưởng Áo Lam. Thà chết cho đạo pháp và tổ chức GĐPT được sống, còn hơn sống mà nhìn đạo pháp và tổ chức GĐPT chết đi…”.

Tin và hình ảnh: ban biên tập Trang nhà gdptcamranh.net

Bài khác nên xem

Ban bảo trợ GĐPT Đồng Nai họp sơ kết sinh hoạt 6 tháng đầu năm 2013

nhuanphap

Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam Truy tán công hạnh của Cố HTr Nguyên Lam – La Thành Tỵ

BHD Gia Định: Khấp báo

nhuanphap