Đóa sen tinh khiết

Thơ: Nguyên Dung – Tâm Ý (mừng Anh Cả trường thọ).

Bài khác nên xem

Thơ: Cành Lan Ngọc

phuocthanh

Nhạc Karaoke:Kết Hoa Dâng Mẹ- Hoàng Cang

ducquang

BHD Gia Định: Thiệp chúc xuân Quý Tỵ

nhuanphap