Đóa sen tinh khiết

Thơ: Nguyên Dung – Tâm Ý (mừng Anh Cả trường thọ).

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Theo Dấu Chân Anh – Đức Quảng

ducquang

Phật giáo và kiến trúc

phuocthanh

Sau mỗi lần tiễn biệt

nhuanphap