Đóa sen tinh khiết

Thơ: Nguyên Dung – Tâm Ý (mừng Anh Cả trường thọ).

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Bài Ca Tạm Biệt – Viết Chung

ducquang

Nhạc Karaoke: Đản Sinh – Đức Quảng

ducquang

Thơ: Trời Đất Vẫn Bình Yên

phuocthanh