Đóa sen tinh khiết

Thơ: Nguyên Dung – Tâm Ý (mừng Anh Cả trường thọ).

Bài khác nên xem

Tưởng Nhớ Anh Năng Quang

datthinh

Nhạc: Tưởng Niệm Anh Nhật Hồng-Nguyễn Để – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Rợp Trời Lam – Đức Quảng

ducquang