ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG NHẬT HỒNG – NGUYỄN ĐỂ

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

Cung kính bái bạch Chư tôn đức Hội Đồng Chứng Minh tang lễ.

Kính bái bạch Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa trong Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, Chư tôn Thiền đức Tăng, Ni hiện tiền chứng minh.

Kính thưa Quý Anh Chị trong BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Quý BHD các Tỉnh,Thị trên toàn quốc.

Kính thưa Hội Đồng Gia tộc, Tang gia hiếu quyến của anh Nhật Hồng.

Chúng con xin thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang, Tang quyến, đại vì Chơn linh Cố Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam Nhật Hồng – Nguyễn Để khể thủ tri ân Chư tôn đức đã thùy từ quang lâm chứng minh, gia tâm chú nguyện, trợ tiến chân linh siêu sanh Phật quốc.

Thành tâm lãnh thọ tang lam, tưởng niệm công đức Trưởng Huynh, trân trọng phân ưu cùng tang quyến trước mất mát lớn lao này.

Trước đài diên quyện tỏa lam tình, phút giây tiễn biệt đôi bờ tử sinh, thay mặt tổ chức GĐPT Việt Nam, thành kính cung tuyên đôi dòng tưởng niệm.

Kính thưa Chân linh Anh Nhật Hồng thương kính!

Trời Đà Lạt rưng buồn sương ngấn lệ

Dãy tang lam phủ khắp sớm bình minh

Anh đi chan chứa ân tình

Bốn phương Lam hội lời kinh nguyện cầu.

Nhớ Chân linh xưa!

Đất Quảng Bình trời đông năm Đinh Mão, hợp duyên lành Nguyễn tộc thọ huyễn thân, truông cát trắng nuôi đời Anh dũng khí, Lệ Thủy xuôi dòng bồi đắp tính thuần lương. Đạo tâm nở hoa duyên kết khắp nẻo đường, Phổ Minh Tổ Đình mang  đậm nét chân phương, Hồng Tịnh thiền sư trao truyền tâm pháp, Nhật Hồng tên đạo phó chúc nêu gương.

Tuổi thanh niên vào đời mang ân trọng, gia phong gìn giữ, đạo đức tiếp dòng, đến áo Lam từ thuở tuổi đôi mươi, Phật hóa Quảng Bình gia đình Lam vui dựng, sen trắng chân thường, tim anh thấm đậm, chất ngọt ngào quyện tỏa khói trầm hương. Mang hành trang Bi – Trí – Dũng lên đường, bước chân xuôi ngược muôn phương Lam tình.

Rồi từ đó:

Đà Lạt ngàn hoa duyên đời kết chặt, Tuyên Đức duyên Lam Anh hy hiến từng ngày, Gia Đình Bồ Đề, Lộc Uyển đắp xây, cho sen trắng ngát hương đời phụng sự, bước chân anh trãi dài xứ xứ, nơi Bình Thuận thắm tình, rồi đất Lam Võ Đắc – Võ Xu, sen trắng Bình Tuy sáng mãi một thời Anh Để Trưởng Ban. Tình anh trãi dài như cánh đồng thơm lúa mới, nghĩa ân tình ngọt mát mảnh rừng xanh, cơm gạo Anh lo cho em út vượt khó từng ngày, tiền lương tháng trên nóc mùng tình anh còn mãi.

Năm gian khó không chùn chân anh vẫn bước, tháng nguy nan tâm chí sắt son lòng, từ Ngãi Giao, Xuyên Mộc, Bà Tô, Kim Long, Phước Tuy, Tân Sinh tình lam anh kết chặt, trên nương rẫy cùng Anh Từ, Anh Tú, và đàn em vun xới giữ vườn xưa, nay Gia Định, mai Bình Long, rồi Đồng Nai, Long Khánh ấm tình, đèn vô tận anh trao truyền từng thế hệ.

Đời anh sáng không từ văn chương, thi phú, ít ngôn từ, không giáo điển khoa thư, cũng không bằng phấn trắng truyền trao, không đậm nét bằng tài năng lý luận. Anh giản dị với đầu trần chân đất, nói ít lời nhưng nguyện chỉ làm thôi, trọng năng hành để sáng mãi tình anh, bằng tất cả cõi lòng giữ trong sáng tình lam, và vì mãi một tình lam truyền thống. Sống như thế ân tình Anh đầy ắp, bước chân trần Anh xuôi ngược khắp đó đây, trọn một năm có 365 ngày, Anh dành trọn tình Lam chín tháng, Anh này đau, Chị kia ốm, em Lam khó, Anh săn sóc tận tình, giản dị quà lam lon sữa, trái cam, cùng với tiếng cười động viên khỏe mạnh. Đêm mưa tuôn, ngày nắng gió, nát chân anh trên đất đỏ Cao Nguyên, Khuông Việt miền Lam Anh gìn giữ Hoa đàm, nguyện hóa giải xây tình lam một mối, về Đà Lạt thắp đèn đêm mỗi tối, may áo lam, cờ sen trắng tươi màu, quay giáo trình, in ấn sách kinh, nguyện góp sức Tu thư Lam thành tựu.

Giản dị đời anh qua từng trang lam sử, Vạn Hạnh 5 điều hành chu tất việc chung, Trại Trưởng Phú Lâu Na kỳ 4 thành toàn, nêu gương sáng nhẫn kham vô ngại.

Thương anh

Trời nắng chang chang phơi mái tóc mềm

Đã bạc trắng từng đêm bên lửa trại

Lòng vẫn ung dung nguồn vui tự tại

Có đàn em mãi mãi để truyền thừa.

Thế mà giờ đây:

Tình Lam ngẹn ngào khi nghe tin dữ, Anh ra đi lìa đời bỉ thử, hơn 80 năm gìn giữ một tâm hồn, nhiêu ích hữu tình dù tuổi hoàng hôn, vẫn sinh hoạt trong tình lam cao quý. Bởi tình lam muôn đời là chân lý, mang hạnh từ gieo rắc khắp muôn nơi, hạnh từ bi, hỷ xả giúp cho đời, phát Bồ đề tâm hướng về Chư Phật. Thân tứ đại mất nhưng nguyện lành không mất, Anh vẫn còn sống mãi giữa tình Lam, như đóa Vô Ưu thơm ngát hương đàm, là sen trắng trong vô vàn sen trắng.

Kính thưa anh!

Dây thân ái kết vòng tròn thật chặt, chia tay anh ruột thắt tơ vò. Nguyện mười phương Phật độ cho, Chơn linh Anh đến bến đò Lạc Bang, Tình Lam lệ đổ hàng hàng, xứ Lâm Viên lệ chứa chan tiễn Người, thông im sương lạnh mơ màng, xứ ngàn hoa cũng chứa chan ngậm ngùi, trăm năm thương một kiếp người, Nhật Hồng – Nguyễn Để sáng ngời sử Lam.

Ô hô! Thương thay.

          Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

 

Bài khác nên xem

Mẫu thiệp: Kính mừng Vu Lan PL.2559 – DL.2015

Huệ Quang GĐPTVN

Cáo tang: HTr cấp Tấn Thiện Pháp – Nguyễn Văn Phải (GĐPT Lâm Đồng) từ trần

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc: Bản Hợp Xướng Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Đức Quảng

ducquang