Điều khiển một Đàn hát

( Tài liệu Huấn Luyện Đầu Thứ Đàn – Tuyết Sơn

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ấn hành )

 

Vì Đàn em có nhiều em mới chưa thuộc các bài hát đã được tập rồi, nên em có thể điều khiển Đàn em hát cho tất cả đều thuộc. Lúc điều khiển Đàn hát em cần chú ý những điểm sau đây :

–   Hát cho Đàn nghe bài hát vài lần và có thể vỗ tay làm nhịp.

–   Tập kỹ từng câu hai ba lần.

–   Tập xong hai ba câu cần hát lại một đoạn đã lập.

–   Cứ đến khi tập xong mỗi đoạn hay khi tập xong cả bài, em cần chia đoàn ra từng nhóm nhỏ để hát thi, để xem em nào hát sai để tập lại kỹ hơn, phải vui vẻ và kiên nhẫn.

–   Khi Đàn đã hát đúng, em tập hát theo tiếng vỗ tay, sau đó có thể tập thêm vài điệu bộ giống như anh chị tập cho em để bài hát vui hơn.

–   Khi tập hát nên để Đàn đứng hay ngồi hình chữ U để dễ kiểm soát và cần đứng hoặc ngồi cho thoải mái.

Bài khác nên xem

Nguồn gốc nhạc phẩm Bốn Phương Chim Về!

ducquang

Câu Chuyện Lửa tàn 2

ducquang

Xây tổ Đàn – Tập đóng Trại

datthinh