Đề tài: Kinh Duy Ma Cật

Đề tài: Kinh Duy Ma Cật  – Phần Dẫn Nhập và Đại Cương

(Tu học Bậc Lực GĐPT Việt Nam)

Giảng Sư: TT Thích Nhuận Châu
giảng tại Trung Tâm Bậc Lực Miền Khuông Việt

Bài khác nên xem

Ân đức giáo dục của Ôn Già Lam

phuocthanh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Biên Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2024

nhuanphap

Lễ dâng đèn tưởng niệm Tôn sư

Huệ Quang GĐPTVN