Đề tài: Kinh Duy Ma Cật

Đề tài: Kinh Duy Ma Cật  – Phần Dẫn Nhập và Đại Cương

(Tu học Bậc Lực GĐPT Việt Nam)

Giảng Sư: TT Thích Nhuận Châu
giảng tại Trung Tâm Bậc Lực Miền Khuông Việt

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Hiệp Kỵ năm 2017

phuocthanh

G ĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 5/2018

Tâm Lễ

Bí Mật 60 năm về nhục thân bất hoại thiền sư Như Trí

phuocthanh