Đề tài: Kinh Duy Ma Cật

Đề tài: Kinh Duy Ma Cật  – Phần Dẫn Nhập và Đại Cương

(Tu học Bậc Lực GĐPT Việt Nam)

Giảng Sư: TT Thích Nhuận Châu
giảng tại Trung Tâm Bậc Lực Miền Khuông Việt

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Gia Định: Cáo Tang HTr Đồng Trí – Nguyễn Ngọc Hải

nhuanphap

Bữa ăn cuối cùng của Đức Phật – Tâm Diệu

phuocthanh

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức lễ mừng thọ năm Bính Thân – 2016

phuocthanh