Đại lễ Trai đàn Chẩn tế tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam ngày 27.11.2012

Sáng nay ngày 27.11.2012, Sám chủ Thượng Toạ Thích Pháp Hạnh, sau phần bạch Phật khai kinh, tụng phẩm 7,8,9 kinh Địa Tạng.

Trong khuôn viên Tu viện rất đông đảo đồng bào Phật tử dâng sớ cầu siêu cho thân nhân tạ thế. Trong ngày hôm nay Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Anh Phó Ban Điều Hành, quỳ lạy dâng sớ cầu siêu cho Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam quá vãng.

Câu chuyện của một Bà mẹ có con là một Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam đã mất. Tu viện Quảng Hương Già Lam gởi Thư mời thân nhân đến Văn phòng Tu viện đăng ký cầu siêu, gần đến ngày người con vẫn chưa thấy tên của mình được đăng ký, tối đến Bà mẹ nằm mộng thấy con mình hiện về mách bảo tại sao? con chưa được ghi tên cầu siêu, bà mẹ trấn an với con, thế nào các Anh Chị của con cũng gởi danh sách cầu siêu…

Năm 1973, Đại lễ Trai Đàn chẫn tế do Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức, ủy nhiệm cho BHD GĐPT Thừa Thiên- Huế tổ chức, dưới sự chứng minh của Đại diện Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, chủ đàn và kinh sư do Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Thừa Thiên đảm trách. Từ đó đến nay GĐPT Việt Nam chưa tổ chức Đại lễ Trai Đàn chẫn tế. Nguyện vọng một số Anh, Chị, Em Huynh Trưởng rất mong muốn BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ(2012-2016) tổ chức Đại lễ Trai Đàn chẫn tế để cầu siêu cho Giác Linh Ân sư, Chơn linh Huynh Trưởng và Đoàn sinh được sanh vào cỏi  Tịnh độ, phù hộ độ trì cho GĐPT Việt Nam phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thoát qua nạn kiếp, tổ chức ngày càng phát triển và vững mạnh.

Vp BHD Trung ương GĐPT Việt Nam
Bài khác nên xem

BBT GĐPT Đồng Nai họp tổng kết Phật sự năm 2013

nhuanphap

Ban Bảo Trợ GĐPT Đồng Nai tổng kết Phật sự 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 – NK 2013-2017

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng Chúc Tết anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh