BHD GĐPT Lâm Đồng Khai Khóa các Bậc học : Kiên – Định – Lực

BHD GĐPT Lâm Đồng Khai Khóa các Bậc học : Kiên – Định – Lực

Ngày 12/2/2012 tại chùa Linh Sơn TP.Đàlạt, BHD Lâm Đồng đã tổ chức khai khoá các lớp học  trường kỳ  cho Huynh trưởng năm 2012.

Về tham dự có Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Lâm Đồng và cácthành viên BHD.

Học viên tham gia các lớp năm 2012 gồm có:

– Lực các khoá từ năm thứ nhất đến năm thứ năm: 58 huynh trưởng.

– Lớp Định 6 có 25 huynh trưởng.

– lớp kiên 13 có 56 huynh trưởng.

Điều đáng ghi nhận đã có những huynh trưởng ở các xa Đàlạt gần 200km cũng đã về tham dự đông đủ.

Ngoài ra có 5 huynh trưởng năm thứ năm đạt kết quả trong kỳ thi 2011được nhận đề tài thực hiện luaận ăn.

VP.GĐPT BHD Lâm Đồng.

Bài khác nên xem

BHD Lâm Đồng tổ chức lễ Cài hoa hiếu hạnh

nhuanphap

Hướng về Đại lễ Hiệp kỵ năm Nhâm Dần – 2022 của GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN

Kiên Thệ: Trại họp bạn Ngành Thanh Liên Miền Khánh Hòa – Quảng Đức

Áo Lam