Đại lễ Phật đản PL 2559 tại tu viện Quảng Hương Già Lam

_MG_4729

Sáng nay ngày 15 tháng 4 năm Ất Mùi, Chư tôn thiền đức tại tu viện Quảng Hương Già Lam đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản PL 2559 – DL 2015.

Quang lâm lễ đài chứng minh Phật sự có Trưởng lão Hòa thượng thượng Đức hạ Chơn, Viện chủ tu viện Quảng Hương Già Lam, Thượng thủ Hội đồng Tăng già Chứng minh GĐPT Việt Nam; Hòa thượng thượng Nguyên hạ Giác, Trú trì tu viện Quảng Hương Già Lam; Chư tôn thiền đức Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam, GĐPT Gia Định; Chư tôn thiền đức tại tu viện Quảng Hương Già Lam.

Tham dự Đại lễ Phật đản PL 2559 có Huynh trưởng Cấp Dũng Như Thật – Nguyễn Công Minh, Phó Trưởng ban Điều hành BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San, Phó Trưởng ban Ngành Nam BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; cùng quý anh chị Ban Thường vụ, Ban viên, Phụ tá Ban viên BHD Trung ương GĐPT Việt Nam, quý anh chị trong BHD GĐPT Gia Định, BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn, Huynh trưởng – Đoàn sinh các đơn vị trực thuộc GĐPT Gia Định đồng tham dự.

Hiện diện tham dự buổi lễ còn có quý Phật tử trong đạo tràng tu viện Quảng Hương Già Lam, quý Phật tử trong các Chúng tu học tại tu viện Quảng Hương Già Lam, quý Phật tử tại các đạo tràng lân cận.

Sau nghi thức cúng dường khánh đản, rước lễ đản sanh, Trưởng lão Hòa thượng viện chủ tuyên đọc Cảm niệm Phật đản PL 2559.

Trong không khí thiêng liêng của ngày khánh đản, GĐPT Đức Chơn dâng lên Đức Thế Tôn những lẵng hoa thanh khiết kết từ tâm thành kính của muôn trái tim Lam.

Cuối buổi lễ, Chư tôn thiền đức đã thả bong bóng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.


_MG_4732
_MG_4733 _MG_4734 _MG_4735 _MG_4736 _MG_4740 _MG_4741 _MG_4742 _MG_4743 _MG_4744 _MG_4745 _MG_4747 _MG_4751 _MG_4755 _MG_4756 _MG_4758 _MG_4771 _MG_4772 _MG_4778 _MG_4779 _MG_4781 _MG_4783 _MG_4784 _MG_4798 _MG_4800 _MG_4802 _MG_4803 _MG_4805 _MG_4808 _MG_4809 _MG_4810 _MG_4812 _MG_4813 _MG_4814 _MG_4816 _MG_4818 _MG_4821 _MG_4822 _MG_4826 _MG_4873Ảnh: Quảng Từ

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức khóa tu Bát Quan Trai Giới

phuocthanh

GĐPT Từ Ân (Cam Ranh) tổ chức Trại Mục Kiền Liên – PL.2558

Khóa Tu Bát Quan Trai của BHD Cam Ranh – 23.10.2011

datthinh