Dấu lối đi ( Chương trình cũ )

 

( Tài liệu Huấn Luyện Đầu Thứ Đàn – Tuyết Sơn

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam ấn hành )

 

I. MỤC ĐÍCH – ÍCH LỢI :                                     

Đời sống trại tạo cho đoàn sinh biết quan sát tất cả những đồ vật chung quanh, những việc xảy ra, đoàn sinh không thể bỏ qua được. Nhờ dấu đi đường đoàn sính biết đâu là đường phải đi, chỗ nguy hiểm phải tránh … Đoàn sinh phải phân biệt kỹ dấu đi đường để khỏi bị lầm trong khi đi đường, đi trại.

II. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI ĐẶT DẤU ĐI ĐƯỜNG :

  1. Dụng cụ mang theo : Dao, phấn, than…
  2. Đặt dấu ngang tầm mắt trở xuống về bên phải, dấu phải dễ thấy, dễ nhận.
  3. Khi đặt dấu nhớ mang theo quyển sổ ghi ngay vào sổ những dấu đã đặt và nhớ xoá dấu sau khi chơi xong.
  4. Khi đặt dấu nên nhớ là dấu có thể mất nếu đặt ngang ở đường đi,vẽ trên cát.

III. NHẬN DẤU :

  1. Không nên đoán mò để chạy theo toán trước.
  2. Mọi dấu khả nghi đều xem xét kĩ lưỡng và ghi vào sổ tay.
  3. Nếu đi đoạn đường dài mà mất dấu phải trở lại dấu vào liền sau đó và quan sát thật kỹ những quãng đường chung quanh dấu đó.

IV. NHỮNG DẤU DÀNH CHO OANH VŨ :

 

V. KẾT LUẬN :

Muốn cho đoàn sinh của mình không lạc hướng, không lạc vào nơi nguy hiểm, khi đánh đâu phải cẩn thân, xem kỹ lưỡng trước khi cho chơi, nhất là khỏi vấp váp khi chơi

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức Trại A Dục 7 – Lộc Uyển 13 năm 2015

phuocthanh

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU tổ chức Liên trại huấn luyện Huynh trưởng A DỤC 12 – LỘC UYỂN 18 NĂM 2021

Tâm Lễ

Thôi thúc lương tri

phuocthanh