Cung tiển chơn linh Anh Nguyên Ngộ

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Toàn thể Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Sài Gòn

Thành kính cung tiễn chơn linh cố huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều về nơi An Dưỡng Quốc.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng Phân Ưu

phuocthanh

Hình ảnh tang lễ HTr Nguyễn Văn Tự

nhuanphap

Lễ trao học bổng niên khóa 2012-2013 lần thứ 4

phuocthanh