Cung tiển chơn linh Anh Nguyên Ngộ

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Toàn thể Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Sài Gòn

Thành kính cung tiễn chơn linh cố huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều về nơi An Dưỡng Quốc.

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Ninh Thuận thành kính phân ưu

BHD Gia Định Thành kính phân ưu

nhuanphap

BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu: Thành Kính Phân Ưu

phuocthanh