CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ – BHD GĐPT Bình Thuận

Với tinh thần hiếu hỷ tri ân và báo ân, uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, hằng năm, vào mùa An cư Kiết hạĐược sự ủy nhiệm của Ban Hướng Dẫn Bình Thuận, Ban Đại Diện GĐPT thị xã Lagi, phối hợp cùng các anh – chị Ủy viên và phụ tá UV BHD Bình Thuận thường trú tại địa phương, thay mặt BHD Bình Thuận, tổ chức phái đoàn thăm viếng, đãnh lễ vấn an sức khỏe, chúc thọ Hạ lạp trên Chư Tôn Tịnh Đức Cố Vấn, và cúng dường tứ sự nhân mùa An cư Kiết hạ – Vu Lan Báo hiếu PL: 2558, tại ba trường hạ: Trường Hạ Chư Tăng Chùa Quảng Đức, Trường Hạ Chư Tăng Chùa Pháp Hội, Trường Hạ Chư Ni Tịnh xá Ngọc Chiếu – thị xã Lagi – tỉnh Bình Thuận

Văn phòng – BHD Bình Thuận

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Ninh Thuận khai khóa các bậc học Huynh Trưởng năm 2013

phuocthanh

GĐPT Lâm Đồng – Lễ hiệp kỵ

nhuanphap

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn thăm viếng GĐPT Thiện Hoa 1

phuocthanh