Chuyện tiền thân – Hoàng tử Nhẫn Nhục và hiếu thảo

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Mở Mắt

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 I.  CHUẨN BỊ

Chọn 2 Oanh vũ kể sinh động 2 câu chuyện đã học.

 II.  GIỜ HỌC

Huynh trưởng cho 2 Oanh vũ kể sinh động 2 câu chuyện đã học.

Huynh trưởng chuyển ý, kể chuyện mới cho đoàn sinh nghe sau đó hỏi lại ý chính.

  1. Em trả lời

–   Hoàng tử Nhẫn Nhục đối với cha mẹ như thế nào?

–   Tại sao các vị quan gian ác muốn giết chết Hoàng tử?

–   Hoàng tử đã cứu được vua cha như thế nào?

  1. Em cần biết

a.  Tóm tắt câu chuyện

          Xưa có một Hoàng tử tên Nhẫn Nhục. Chàng thông minh giàu lòng nhân ái. Đối với cha mẹ, chàng là người con hiếu thảo.

          Một ngày kia, vua cha đau nặng, thuốc thang mãi vẫn không hết bệnh. Hoàng tử cho mời các quan trong triều họp lại để tìm phương cứu chữa. Trong triều có một tên quan gian ác muốn giết Hoàng tử để cướp ngôi khi vua mất. Hắn đứng lên bảo có thuốc chữa nhưng rất khó tìm. Hoàng tử gặn hỏi. Hắn đáp: “ Đó là não của một người từ nhỏ đến lớn rất có hiếu với cha mẹ và thương yêu mọi người ”. Hoàng tử hỏi: “ Não mình có được không ? ”. Tên quan bảo: “ Được, nhưng không nở để Hoàng tử chết ”. Hoàng tử khẳng khái trả lời: “ Nếu tôi chết mà cứu được vua cha thì lòng tôi vô cùng sung sướng ”. Nói xong Hoàng tử truyền lệnh đem cắt đầu mình lấy não hòa thuốc cho vua uống. Lòng hiếu thảo của Hoàng tử làm động lòng trời đất nên vua uống xong chén thuốc là khỏi bệnh ngay.

          Hoàng tử Nhẫn Nhục là tiền thân của Đức Phật Thích Ca.

b.  Bài học từ câu chuyện:

–   Cha mẹ hy sinh chịu chết vì con, muốn lo cho con sung sướng nhưng có biết bao người con quên ơn, làm khổ cha mẹ.

–   Hoàng tử Nhận Nhục biết mình phải chết nhưng vẫn hy sinh mạng sống để cứu cha. Lòng hiếu thảo ấy quả là tấm gương sáng hiếm có.

  1. Em thực hành

–   Em không cãi lời cha mẹ, luôn nghĩ đến cha mẹ.

–   Trong từng việc làm, em luôn hướng đến Phật pháp.

Bài khác nên xem

Chuyện tiền thân : Cặp mắt Thái tử Câu Na La

datthinh

Chuyện đạo : Thái tử Tất Đạt Đa với con chim trời bị thương

datthinh

BHD.GĐPT Khánh Hòa: Khai Khóa Bậc Lực năm 2015

Huệ Quang GĐPTVN