Chuyện tiền thân : Cử chỉ nhân từ chim Oanh vũ

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng Bậc Cánh Mềm

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

1.  Chuyện kể :

Ngày xưa, có một ông vua nóng nảy, thường lấy sự săn bắn làm trò vui. Một hôm, nhà vua vào rừng săn bắn, thấy một con chồn lanh lẹ thoát vào bụi rậm, vua sai lính tìm kiếm nhưng không thấy.

Túc giận, nhà vua ra lệnh đốt rừng làm cho thú vật và cây cối bị cháy. Bỗng trên đám lửa có một con chim Oanh vũ đang hăng hái chữa cháy. Chim bay xuống sông gần đó, nhúng ướt thân rồi bay lại đám lửa rủ nước xuống mong dập tắt lửa.

Mọi người ngạc nhiên theo dõi việc làm kiên nhẫn của chim Oanh vũ. Nhà vua bỗng động lòng trắc ẩn, cảm thấy xấu hổ liền ra lệnh dập tắt lửa và từ đó cấm không cho ai được vào rừng săn bắn nữa.

Chim Oanh vũ là tiền thân của Đức Phật Thích Ca.

2.  Em trả lời :

–   Vì sao nhà vua ra lệnh đốt rừng ?

–   Nhà vua và mọi người thấy chim Oanh vũ đang làm gì ?

–   Vì sao nhà vua thấy xấu hổ ?

–   Sau đó vua ra lệnh thế nào ?

–   Tự thân chim Oanh vũ có dập tắt lửa được không ?

–   Điều gì đã làm lây chuyển lòng vua ?

–   Chim Oanh vũ nêu cho ta gương gì ?

 

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT.Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 2/2015

Tâm Lễ

BHD GĐPT Cam Ranh Tổ chức Lễ khai khoá các bậc học Huynh Trưởng năm 2013

phuocthanh

Lễ bế mạc khóa tu MÙA HÈ AN LẠC lần thứ II GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Tâm Lễ