Chương trình huấn luyện Huynh Trưởng Cấp I – A Dục

 

( Theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 )

 

 I.  TỔNG QUÁT

 1. Tinh thần Trại A Dục.
 2. Lý tưởng của Huynh trưởng.
 3. Đoàn trưởng.
 4. Tinh thần Lục hòa trong trại huấn luyện.
 5. A Dục vương với tinh thần chuyển biến nội tâm và hộ trì chánh pháp.

 II.  PHẬT PHÁP

 1. Tứ nhiếp pháp với Đoàn trưởng.

 III.  HIỂU THẤU ĐÁO VỀ NGÀNH

 1. Tâm lý ngành.
 2. Khung cảnh.

 IV.  CẦM ĐOÀN

 1. Vạch chương trình sinh hoạt Đoàn.
 2. Hoạt động của Đoàn (Kế hoạch – Thực hiện).
 3. Tổ chức Huấn luyện Đội Chúng trưởng, Đầu Thứ đàn.
 4. Hàng Đội tự trị – Đàn kiểu mẫu.
 5. Trại Đoàn.
 6. Lửa trại.
 7. Trò chơi trong Gia đình Phật Tử.
 8. Văn nghệ Gia Đình Phật Tử.
 9. Báo Đoàn.
 10. Thi vượt bậc.
 11. Đoàn trưởng với công tác xã hội.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức bế mạc Liên Trại Lộc Uyển 11 – A Dục 6

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức liên trại HL Anoma-Niliên 32+33-Tuyết Sơn 26+27

Tâm Lễ

Tổ chức Đội – Chúng – Đàn

datthinh