Chương trình huấn luyện Huynh Trưởng Cấp I – A Dục

 

( Theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 )

 

 I.  TỔNG QUÁT

 1. Tinh thần Trại A Dục.
 2. Lý tưởng của Huynh trưởng.
 3. Đoàn trưởng.
 4. Tinh thần Lục hòa trong trại huấn luyện.
 5. A Dục vương với tinh thần chuyển biến nội tâm và hộ trì chánh pháp.

 II.  PHẬT PHÁP

 1. Tứ nhiếp pháp với Đoàn trưởng.

 III.  HIỂU THẤU ĐÁO VỀ NGÀNH

 1. Tâm lý ngành.
 2. Khung cảnh.

 IV.  CẦM ĐOÀN

 1. Vạch chương trình sinh hoạt Đoàn.
 2. Hoạt động của Đoàn (Kế hoạch – Thực hiện).
 3. Tổ chức Huấn luyện Đội Chúng trưởng, Đầu Thứ đàn.
 4. Hàng Đội tự trị – Đàn kiểu mẫu.
 5. Trại Đoàn.
 6. Lửa trại.
 7. Trò chơi trong Gia đình Phật Tử.
 8. Văn nghệ Gia Đình Phật Tử.
 9. Báo Đoàn.
 10. Thi vượt bậc.
 11. Đoàn trưởng với công tác xã hội.

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu khai mạc Liên trại huấn luyện Huynh trưởng ADỤC 11-LỘC UYỂN 17.BRVT năm 2018

Tâm Lễ

Kết Khóa Trại Lôc Uyển 16 – BHD Khánh Hòa

datthinh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn phát chứng chỉ Trúng cách cho Trại Sinh, Trại AnoMaNiLiên – Tuyết Sơn

phuocthanh