Chữ VẠN Trong Đạo Phật

Logo SS Đức Quốc Xã

Kính thưa quý ACE,

Trong những chuyến bay của hàng không Thái Lan, chúng ta thường được các tiếp viên chắp tay cúi chào với câu ” Svasti” khiến ta liên tưởng đến chữa Cát tường, hay chữ Vạn với Phạn âm “Svastika”

Sưu tầm Tâm Hải – Trần Huy Hà

Bài khác nên xem

Tiểu Sử Thánh Tử Đạo Thích Thiện Mỹ Vị Pháp Thiêu Thân (1940 – 1963)

phuocthanh

THIỆN TRI THỨC DƯỚI GÓC NHÌN TỪ KINH HOA NGHIÊM

Tâm Lễ

Tôn Giả Phú Lâu Na Thuyết Pháp Đệ Nhất

phuocthanh