Chu Niên Thứ 58 GĐPT Chánh Thọ

GĐPT Chánh Thọ làm lễ ra mắt hội Phật học Nam Việt ngày 10/05/1954 sinh hoạt không gián đoạn đến nay đã 58 năm:

Ngôi đại tự trải ba đời Hòa thượng ân sư Chánh Thọ trải 5 đời Gia Trưởng, 12 Liên đoàn trưởng, và gần 200 huynh trưởng

Đoàn sinh và quý khách hội về đông đúc

Bài khác nên xem

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam: Phân ưu

nhuanphap

BHD GĐPT Ninh Thuận khai khóa các bậc học Huynh Trưởng năm 2013

phuocthanh

GĐPT Từ Hiếu – BHD GĐPT Quảng Đức Tổ Chức Trại Vượt bậc

phuocthanh