Chu Niên Thứ 58 GĐPT Chánh Thọ

GĐPT Chánh Thọ làm lễ ra mắt hội Phật học Nam Việt ngày 10/05/1954 sinh hoạt không gián đoạn đến nay đã 58 năm:

Ngôi đại tự trải ba đời Hòa thượng ân sư Chánh Thọ trải 5 đời Gia Trưởng, 12 Liên đoàn trưởng, và gần 200 huynh trưởng

Đoàn sinh và quý khách hội về đông đúc

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Hoà sinh hoạt đầu năm Nhâm Dần – 2022

Huệ Quang GĐPTVN

G ĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 5/2018

Tâm Lễ

BHD GĐPT Quảng Đức tổ chức tham quan du lịch CamBodia

phuocthanh