Chu Niên Thứ 58 GĐPT Chánh Thọ

GĐPT Chánh Thọ làm lễ ra mắt hội Phật học Nam Việt ngày 10/05/1954 sinh hoạt không gián đoạn đến nay đã 58 năm:

Ngôi đại tự trải ba đời Hòa thượng ân sư Chánh Thọ trải 5 đời Gia Trưởng, 12 Liên đoàn trưởng, và gần 200 huynh trưởng

Đoàn sinh và quý khách hội về đông đúc

Bài khác nên xem

Bản Tin 5: Ôi Uy Nghiêm Bóng Chùa Từ Đàm

ducquang

GĐPT Ngọc Đăng (BHD GĐPT Biên Hoà)kỷ niệm chu niên lần thứ 9

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Hội thi ĐƯỜNG VỀ NÚI TUYẾT ngành Đồng lần thứ 3

Tâm Lễ