Cáo tang: HTr cấp Tấn Minh Từ – Trác Xuân Nam (GĐPT Bình Thuận) mệnh chung.

 

Bài khác nên xem

BHD Lâm Đồng tổ chức Ngày Dũng

phuocthanh

(Thiệp xuân) BHD Trung ương mừng xuân Vạn Hạnh

nhuanphap

Chánh kiến và sự tự do

nhuanphap