BHD GĐPT Gia Định: Cáo Tang HTr Đồng Trí – Nguyễn Ngọc Hải

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

Ban Hướng dẫn, Hội đồng Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPT Gia Định

Gia đình Phật tử Đức Phương

Cùng toàn thể tang gia hiếu quyến, thân bằng quyến thuộc

Vô cùng thương tiếc, kính báo tin:

Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYỄN NGỌC HẢI

Pháp danh: ĐỒNG TRÍ

Thọ tại gia Bồ tát giới, Pháp tự: PHƯỚC SƠN

Sinh ngày: 25/12/Canh Tuất

Nguyên quán Thừa Thiên Huế

Phụ tá Ủy viên Nam Phật tử BHD Trung ương GĐPT Việt Nam

Nguyên Ủy viên Văn nghệ BHD GĐPT Gia Định

Liên Đoàn trưởng GĐPT Đức Phương

Đã thuận thế vô thường, an nhiên từ bỏ báo thân vào lúc 00h27′ ngày 21 tháng 5 năm 2017

(nhằm ngày 26 tháng 4 năm Đinh Dậu)

Hưởng dương: 48 tuổi

Lễ nhập liệm lúc 15h00 ngày 21/5/2017 (26/4/Đinh Dậu) tại tư gia

Lễ chuyển quan lúc 09h00 ngày 22/5/2017 (27/4/Đinh Dậu)

Lễ di quan lúc 15h30 ngày 25/5/2017 (30/4/Đinh Dậu)

Tang lễ được tổ chức tại chùa Pháp Vân (16 Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú)

BHD GĐPT Gia Định

GĐPT Đức Phương

Tang gia hiếu quyến

Đồng kính báo

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Nam 2 Kính Viếng

ducquang

BHD Gia Định tổ chức khóa “Bồi dưỡng kỹ năng hành chánh trong GĐPT”

nhuanphap

Nhạc: Xuân Lam – Tâm Trí – Quang Vui

ducquang