Lễ húy nhựt Đức cố Đại Lão Hòa thượng đạo hiệu thượng Trí hạ Quang

Đức Đại lão Hòa thượng đạo hiệu thượng Trí hạ Quang – nguyên Chánh thư ký Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất – thuận thế vô thường an nhiên viên tịch tại phương trượng Tổ Đình Từ Đàm, Cố đô Huế lúc 21 giờ 45 phút ngày 8 tháng 11 năm 2019 (nhằm ngày 12 tháng 10 năm Kỷ Hợi). Trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp.

Nam Mô Tự Lâm Tế, Thiên Đồng Thiền Phái, Phổ Minh Môn Hạ, Nguyên Thiều Pháp Hệ, Tứ Thập Nhất Thế, Từ Đàm đường thượng, Việt Nam Phật Giáo Thống Nhất Giáo Hội, Nguyên Viện Tăng Thống Chánh Thư Ký, húy thượng Nhật hạ Quang, tự Trí Hải, hiệu Thiền Minh, đạo hiệu Trí Quang, Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám.

******

Sáng ngày 05/11/2022 (nhằm ngày 12/10/Nhâm Dần), tại Tổ đình Phật Ân (Long Thành – Đồng Nai). Lễ Húy nhựt Đức cố Đại lão Hòa thượng đạo hiệu thượng Trí hạ Quang – nguyên Chánh thư ký Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất; đồng thời, cũng là ngày họp mặt truyền thống Tông môn và Hiệp kỵ chư gia bách tánh, ký cốt, ký tự, ký hình của Tổ đình Phật Ân được cử hành trọng thể.

Chứng minh Pháp sự: Chư tôn đức Ban Chấp sự Hội đồng Tăng Già Bản Thệ (HĐTGBT): Hòa thượng đạo hiệu thượng Đức hạ Thắng, Đệ tam Thượng Thủ; Hòa thượng đạo hiệu thượng Minh hạ Nghĩa, Phó Thượng Thủ. Hiệp cùng sự quang lâm của Chư tôn đức Tăng Ni nhị bộ trong HĐTGBT, Hội đồng Giáo Giới Trung ương GĐPT Việt Nam, Chư tôn đức xuất thân là Đoàn viên GĐPT, Chư tôn đức Tăng trú xứ Phật Ân tự.

Đạo tràng Lam viên GĐPT trang nghiêm kính lễ gồm có: Đại diện Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam, đại diện Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam; đại diện các Ban Hướng dẫn GĐPT Đồng Nai, Biên Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu… Trước đó, lúc 6 giờ cùng ngày 05/11/2022, đại diện Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng và BHD Trung ương GĐPT Việt Nam dâng hương đảnh lễ tưởng nguyện Thượng nhân Thích Trí Quang tại Dư Hương Thất – Tu viện Quảng Hương Già Lam.

Trong dịp này, dưới sự chứng minh của Chư tôn thiền đức Ân sư GĐPT Việt Nam, Hòa thượng đạo hiệu thượng Minh hạ Tâm, Viện chủ Tổ đình Phật Ân; cùng Thượng tọa Trụ trì và Ban Quản trị chùa đã trao chìa khóa ngôi nhà tặng cho BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam làm Văn phòng.

 Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu của buổi lễ.

Tại Tổ đình Phật Ân (Long Thành – Đồng Nai)

Tại Dư Hương Thất – Tu viện Quảng Hương Già Lam

Bài khác nên xem

Vu Lan Duyên Khởi Mục Kiền Liên Bồ Tát

ducquang

Thôi thúc lương tri

phuocthanh

Lễ Hiệp Kỵ năm Kỷ Hợi – 2019 – PL.2563 của GĐPT Cam Ranh

Huệ Quang GĐPTVN