BHD Trung ương Khấp báo: Trưởng lão HT Thích Minh Chiếu viên tịch

KHẤP BÁO

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

 Chúng con vô cùng thương tiếc xin được báo tin đến:

 

 • Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ.
 • Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 • Chư Tăng Ni Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử.
 • Quý Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện, Ban Điều Hợp các đơn vị trực thuộc Trung Ương.
 • Quý Ban Chấp Hành Trung Ương Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam.
 • Quý Ban Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử.
 • Quý Huynh Trưởng các Cấp và Đoàn sinh các Ngành.

 

Trưởng Lão Hòa Thượng  thượng MINH hạ CHIẾU

Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ  đã xã bỏ báo thân thu thần viên tịch

lúc 14g50′ ngày 07 tháng 05 năm 2020

nhằm ngày 15 tháng 04 năm Canh Tý 

tại phương trượng chùa Phật Ân – Long Thành – Đồng Nai

NGUYỆN CẦU PHẬT LỰC  GIA TRÌ TIẾP ĐỘ GIÁC LINH 

CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ

HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ  CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC 

 

 • Lễ Nhập kim quan lúc 14h00 Thứ Sáu ngày 08.05.2020 (16.04 Canh Tý) tại Chùa Phật Ân – Long Thành – Đồng Nai.
 • Lễ Viếng của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam cùng Ban Thường trực Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Dũng, BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam và BHD các Tỉnh Thị sẽ chính thức đảnh lễ Giác linh Cố Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ HĐTGBT tân viên tịch vào lúc 15h00 ngày Chủ Nhật 10.05.2020 (nhằm ngày 18.04 Canh Tý) tại Giác linh đường Chùa Phật Ân – Long Thành – Đồng Nai.
 • Lễ Khiển Điện – Di Quan lúc 08h00 Thứ Hai ngày 11.05.2020 ( nhằm ngày 19.04 Canh Tý ).
 • Thông tin từ BTC Lễ Tang xin được miễn mọi hình thức phúng điếu.
 • Mọi thông tin chi tiết liên quan đến thân thế, đạo nghiệp và tang lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ từ Ban tổ chức lễ Tang chúng tôi sẽ kịp thời thông báo cập nhật trên Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 • Chỉ thị Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam tạm ngưng các tin tức, bài vở chưa quan trọng khác để tập trung thông tin về tang lễ cũng như cuộc đời và đạo nghiệp Cố Hòa Thượng Ân Sư.
 • Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam yêu cầu các đơn vị Ban Hướng Dẫn, đơn vị Gia Đình Phật Tử tạm ngừng các sinh hoạt văn nghệ, thể thao, giải trí trong suốt thời gian tang lễ.

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam 

Nhất Tâm Cầu Nguyện Giác Linh Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Thủ 

Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ cao đăng Phật Quốc

Nay Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam thông tri đến quý BHD các Tỉnh Thị, BĐD, BĐH các đơn vị trực thuộc Trung Ương, BCH Trung Ương CHT GĐPT Việt Nam, toàn thể Huynh Trưởng các Cấp và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam.

PL.2564, TP Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 05 năm 2020

Trưởng Ban

Nguyên Tín  NGUYỄN CHÂU  

Bài khác nên xem

Lễ khai mạc Trại họp bạn Đầu Thứ Đàn tiêu biểu toàn quốc NGUYÊN Y – 2018

Huệ Quang GĐPTVN

Đề án Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới

Người Áo Lam

Kiến Nghị Thư

Linh Nguyên