BHD Trung Ương GĐPTVN Thành Kính Phân Ưu

Nguyện cầu hương linh Phật tử:

Cụ bà LÊ THỊ VỌNG. Pháp Danh Diệu Tịnh

                      -Thân mẫu: HT cấp Tấn Không Tùy Trần Quốc

UV.Nội Vụ BHD.GĐPT.BRVT

– Bà bà: HT cấp Tín Không Phiên Nguyễn Thị Liền

UV.Nữ Phật Tử BHD.GĐPT.BRVT

Mệnh chung ngày 03.6.2012 (14.4nhuận. Nhâm Thìn)

Tại quê nhà thôn Trà Trì, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Hưởng thọ 89 tuổi

sớm vãng sanh cực lạc quốc và xin chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.


BHD Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam 


Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn Phân Ưu

ducquang

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam kính viếng chơn linh HTr cấp Tấn Hồ Đức Phước (BHD.GĐPT Khánh Hòa)

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bình Định nguyện cầu Vãng Sinh Phật Quốc

phuocthanh