BHD Trung Ương GĐPTVN Thành Kính Phân Ưu

Nguyện cầu hương linh Phật tử:

Cụ bà LÊ THỊ VỌNG. Pháp Danh Diệu Tịnh

                      -Thân mẫu: HT cấp Tấn Không Tùy Trần Quốc

UV.Nội Vụ BHD.GĐPT.BRVT

– Bà bà: HT cấp Tín Không Phiên Nguyễn Thị Liền

UV.Nữ Phật Tử BHD.GĐPT.BRVT

Mệnh chung ngày 03.6.2012 (14.4nhuận. Nhâm Thìn)

Tại quê nhà thôn Trà Trì, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Hưởng thọ 89 tuổi

sớm vãng sanh cực lạc quốc và xin chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.


BHD Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam 


Bài khác nên xem

Cáo tang: HTr cấp Tấn Thiện Pháp – Nguyễn Văn Phải (GĐPT Lâm Đồng) từ trần

Huệ Quang GĐPTVN

Thư Phân Ưu BHD GĐPT Hải Ngoại: Trưởng Lão HT Thích Hộ Giác

phuocthanh

Khấp báo: HTr cấp Tấn GĐPT Việt Nam NHƯ HÒA – VÕ TẤN SÁU mệnh chung

Huệ Quang GĐPTVN