Hình ảnh công tác từ thiện của GĐPT Đà Nẵng

Những hình ảnh về Hoạt động từ thiện xã hội vào ngày 30/06/2013 của BHD GĐPT Đà Nẵng tại làng ZaRơ – Xã Tabhing – Huyện Đông Giang – Tỉnh Quảng Nam, nơi đây hầu hết là dân tộc Cơtu.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Kon Tum thành kính phân ưu

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu.

Thư Phân Ưu của BHD Khánh Hòa

datthinh