Hình ảnh công tác từ thiện của GĐPT Đà Nẵng

Những hình ảnh về Hoạt động từ thiện xã hội vào ngày 30/06/2013 của BHD GĐPT Đà Nẵng tại làng ZaRơ – Xã Tabhing – Huyện Đông Giang – Tỉnh Quảng Nam, nơi đây hầu hết là dân tộc Cơtu.

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT CAM RANH KHẤP BÁO

BHD GĐPT Bình Định nhất tâm cầu nguyên chơn Linh Anh Nguyên Truyền Vãng sanh Phật quốc

phuocthanh

Trại Vạn Hạnh VII – GDPT Việt Nam thành kính phân ưu.

Huệ Quang GĐPTVN