Hình ảnh công tác từ thiện của GĐPT Đà Nẵng

Những hình ảnh về Hoạt động từ thiện xã hội vào ngày 30/06/2013 của BHD GĐPT Đà Nẵng tại làng ZaRơ – Xã Tabhing – Huyện Đông Giang – Tỉnh Quảng Nam, nơi đây hầu hết là dân tộc Cơtu.

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Dak Lak Thành Kính Phân Ưu

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

HTr Diệu Hồng – Cam Thị Hằng Nga chia sẻ tình Lam

Huệ Quang GĐPTVN