Hình ảnh công tác từ thiện của GĐPT Đà Nẵng

Những hình ảnh về Hoạt động từ thiện xã hội vào ngày 30/06/2013 của BHD GĐPT Đà Nẵng tại làng ZaRơ – Xã Tabhing – Huyện Đông Giang – Tỉnh Quảng Nam, nơi đây hầu hết là dân tộc Cơtu.

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

ducquang

GĐPT Đức Hưng tổ chức Trại Từ Thiện – Trại Hè năm 2015

phuocthanh

BHD.GĐPT Gia Định thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN