Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định thành kính phân ưu

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định nhất tâm cầu nguyện:
Hương linh DƯƠNG THỊ ĐẾN – Pháp danh Nguyên Giác.
Quá vãng lúc 5 giờ ngày 21/3/2021 (nhằm mùng 9 tháng 2 năm Tân Sửu). Hưởng thọ 76 tuổi.
Là hiền thê của Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam: NHƯ VINH – NGUYỄN VĂN XỨNG, nguyên Trưởng ban BHD.GĐPT Bình Định, nguyên UV Văn nghệ BHD Trung ương,  
Xin thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến. Nguyện hương linh chị Vãng Sanh Tịnh Độ.
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

Nhất tâm cầu nguyện

phuocthanh

Ban Văn Nghệ GĐPT Việt Nam Kính Viếng

ducquang

Điếu văn của GĐPTVN tưởng niệm Cố Huynh trưởng Nguyên Lam – La Thanh Tỵ