Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định thành kính phân ưu

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định nhất tâm cầu nguyện:
Hương linh DƯƠNG THỊ ĐẾN – Pháp danh Nguyên Giác.
Quá vãng lúc 5 giờ ngày 21/3/2021 (nhằm mùng 9 tháng 2 năm Tân Sửu). Hưởng thọ 76 tuổi.
Là hiền thê của Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam: NHƯ VINH – NGUYỄN VĂN XỨNG, nguyên Trưởng ban BHD.GĐPT Bình Định, nguyên UV Văn nghệ BHD Trung ương,  
Xin thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến. Nguyện hương linh chị Vãng Sanh Tịnh Độ.
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

Ngày Thứ 2 Lễ Tang cố HT cấp Dũng Nhật Hồng – Nguyễn Để

Uỷ Viên Văn Nghệ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam cầu nguyện Siêu sanh Phật quốc

phuocthanh

Chúng Nguyên Y – Phú Lâu Na 3: Vãng Sanh Tây Phương

phuocthanh