Warning: Constant WP_CACHE already defined in /home/vkbxoavn/public_html/wp-config.php on line 3
BHD Trung Ương GĐPTVN kính viếng | GĐPT Việt Nam

BHD Trung Ương GĐPTVN kính viếng

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Nhất tâm hộ niệm cầu nguyện chân linh Huynh trưởng cấp Dũng
NGUYÊN XUÂN – LÊ MAI

Le MaiA

Thượng phẩm thượng sanh

Đồng phó bảo liên thành

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

BHD Lâm Đồng Phân Ưu cùng Gia Đình HT Tâm Chân

phuocthanh

BHD GĐPT Kon Tum thành kính phân ưu

(GĐPT GIA ĐỊNH) TIN BUỒN

nhuanphap