BHD Trung Ương GĐPTVN kính viếng

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Nhất tâm hộ niệm cầu nguyện chân linh Huynh trưởng cấp Dũng
NGUYÊN XUÂN – LÊ MAI

Le MaiA

Thượng phẩm thượng sanh

Đồng phó bảo liên thành

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

Kính Viếng Giác Linh Hòa Thượng -Dương Kinh Thành

ducquang

Chương Trình Tang Lễ Cố HT cấp Dũng Nhật Hồng – Nguyễn Để

Người Áo Lam

Cảm Niệm của BHD Thừa Thiên

datthinh