BHD Trung ương GĐPT Việt Nam: Phân ưu

BHD TU

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Nhận được tin:

Cụ Bà NGUYỄN THỊ QUYÊN, Pháp danh Tâm Luyến

Sinh năm 1918 (Mậu Ngọ)

Mất lúc 23h00 ngày 28.05.2016 nhằm ngày 22.04 Bính Thân.

Hưởng thọ: 99 tuổi.

Là Thân mẫu của Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Hoành – LÊ VĂN SAN, Phó Trưởng Ban Ngành Nam BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam thành tâm cầu nguyện hương linh Phật tử Tâm Luyến Thượng phẩm thượng sanh Hoa Khai Kiến Phật.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Bài khác nên xem

Truyền phát ĐÊM NHẠC ĐỨC QUẢNG

Huệ Quang GĐPTVN

Tưởng nguyện húy nhật thứ 30 Cố Hòa thượng Thích Hạnh Phát

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Liên Hoa Đức Trọng-Lâm Đồng chu niên lần thứ 49

phuocthanh