BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam kính viếng

BHD Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam thành kính phân ưu cùng tang quyến. Chúng tôi xin được phép chia sẻ mất mát to lớn này của Anh Đồng Minh Lê Văn Mới. Toàn thể BHD Trung Ương nhất tâm cầu nguyện Hương linh cụ bà sớm siêu sanh Phật quốc. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Bài khác nên xem

Nhớ thương Ôn

nhuanphap

Bản Tin Số 1 – Lễ Nhập Liệm

datthinh

GĐPT Đức Hưng tặng quà từ thiện cho đồng bào và Lam viên khó khăn do ảnh hưởng Dịch Covid–19

nhuanphap