BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam kính viếng

BHD Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam thành kính phân ưu cùng tang quyến. Chúng tôi xin được phép chia sẻ mất mát to lớn này của Anh Đồng Minh Lê Văn Mới. Toàn thể BHD Trung Ương nhất tâm cầu nguyện Hương linh cụ bà sớm siêu sanh Phật quốc. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Bài khác nên xem

Thành Kính Đảnh Lễ Giác Linh Ni Sư Tn Như Hiệp

ducquang

BHD GĐPT Dak Lak: cáo tang HTr cấp Tín Nguyên Phát – Nguyễn Thị Kim Dung

Huệ Quang GĐPTVN

(Tang lễ Huynh trưởng Nguyễn Hồng Vân) BHD Khánh Hòa: Phân ưu

nhuanphap