BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam kính viếng

BHD Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam thành tâm hộ niệm nguyện cầu Chơn linh chị :

Nguyễn Khắc Thọ – Khuê danh Phan Thị Thao,    Pháp danh Nguyên Định

Cao Đăng Phật Quốc 

Bài khác nên xem

Gia Định: Kỳ thi vượt bậc năm 2014

nhuanphap

BHD Gia Định: Chu niên GĐPT Đức Quang

nhuanphap

BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu CÁO PHÓ

Tâm Lễ