BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam kính viếng

BHD Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam thành tâm hộ niệm nguyện cầu Chơn linh chị :

Nguyễn Khắc Thọ – Khuê danh Phan Thị Thao,    Pháp danh Nguyên Định

Cao Đăng Phật Quốc 

Bài khác nên xem

GĐPT Từ Hiếu tổ chức Lễ Báo Hiếu

phuocthanh

Ban Đại Diện GĐPT Quận 11(BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn)tổ chức tưởng niệm cố HT thượng Thiện hạ Hoa – Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

phuocthanh

Lễ Tưởng niệm Cố Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Kiểm BẠCH HOA MAI

Huệ Quang GĐPTVN