BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam kính viếng

BHD Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam thành tâm hộ niệm nguyện cầu Chơn linh chị :

Nguyễn Khắc Thọ – Khuê danh Phan Thị Thao,    Pháp danh Nguyên Định

Cao Đăng Phật Quốc 

Bài khác nên xem

Lễ thọ nhận nhiệm vụ của Phụ tá Ban viên BHD.GĐPT Cam Ranh

Huệ Quang GĐPTVN

Bản tin số 4: Lễ truy thăng cấp Dũng

nhuanphap

Mừng Đệ Nhất Chu Niên Trang Nhà Hải Ngoại: 20-12-2011

phuocthanh