BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam kính viếng

BHD Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam thành tâm hộ niệm nguyện cầu Chơn linh chị :

Nguyễn Khắc Thọ – Khuê danh Phan Thị Thao,    Pháp danh Nguyên Định

Cao Đăng Phật Quốc 

Bài khác nên xem

Trại Hạnh ngành nữ GĐPT Đồng Nai

nhuanphap

LỄ HIỆP KỴ GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU

Tâm Lễ

Lễ Tiểu tường cố HTr cấp Dũng Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh

phuocthanh