BHD.GĐPT Cam Ranh tổng kết Phật sự năm Giáp Ngọ – 2014

DSC_0764 (Copy)

Sáng ngày 11 tháng giêng năm Ất Mùi, trong không khí hoan hỷ của những ngày đầu năm mới mùa Xuân Di Lặc năm Ất Mùi – PL.2559, được Đại đức trụ trì Chùa Quan Âm – Ân sư Cố vấn Giáo hạnh tạo thắng duyên lành, BHD.GĐPT Cam Ranh long trọng tổ chức hội nghị “tổng kết Phật sự năm 2014 và triển khai đề án Phật sự trọng tâm năm 2015”.

Hội nghị hân hoan cung nghinh Đại đức Thích Tâm Phước –  trụ trì Chùa Quan Âm – Ân sư Cố vấn Giáo hạnh BHD.GĐPT Cam Ranh quang lâm chứng minh. Chị Tâm Bản Nguyễn Thị Sô (Phó TB ngành Nữ) và Anh Minh Thiền Phạm Bá Quyết (Phó TB ngành Nam) thừa ủy nhiệm Chị Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh (vắng mặt vì lý do gia sự cần thiết) thân lâm chủ tọa hội nghị. Tham dự có tất cả 47 Đại biểu Huynh trưởng là Gia Trưởng, Liên Đoàn trưởng các đơn vị trực thuộc và Ban viên, phụ tá Ban viên BHD.GĐPT Cam Ranh.

DSC_0756 (Copy)

DSC_0758 (Copy)

DSC_0761 (Copy)

DSC_0762 (Copy)

DSC_0764 (Copy)

DSC_0765 (Copy)

DSC_0766 (Copy)

DSC_0767 (Copy)

DSC_0769 (Copy)

DSC_0771 (Copy)

DSC_0772 (Copy)

DSC_0773 (Copy)

DSC_0775 (Copy)

Trong phiên Khai mạc hội nghị, sau phần nghi thức,  Anh Minh Thiền Phạm Bá Quyết (Phó TB ngành Nam) thay mặt Chủ tọa Đoàn dâng lời tri ân lên Chư Ân sư và phát biểu khai mạc hội nghị.

DSC_0776 (Copy)

DSC_0770 (Copy)

Anh Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang (Tổng thư ký) báo cáo “tổng kết Phật sự năm 2014 và đề án Phật sự trọng tâm năm 2015”.

DSC_0778 (Copy)

DSC_0779 (Copy)

DSC_0780 (Copy)

DSC_0781 (Copy)

 Đại đức Ân sư Cố vấn Giáo hạnh ban Đạo từ:

“…Trong niềm hoan hỷ của những ngày đầu năm mới Ất Mùi, Thầy xin gửi đến tất cả Anh Chị Em các cấp GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm lời chúc an lạc, tinh tấn, Bồ đề tâm tăng trưởng. Đại lao cho Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức tăng trong Ban Cố vấn Giáo hạnh, Thầy tán thán thành quả Phật sự mà Lam viên các cấp GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm đã thực hiện được trong năm Giáp Ngọ – 2014 vừa qua. Mong rằng, đây sẽ là động lực để anh chị em vươn tới những thành tựu Phật sự mỹ mãn hơn trong năm Ất Mùi – 2015. Quý Thầy trong Ban Cố vấn Giáo hạnh luôn song hành với anh chị em để dẫn dắt anh chị em đi đúng hướng của Đạo Phật trong mục đích nhiêu ích hữu tình, lợi lạc quần sanh. Anh chị em phải quán chiếu tinh thần tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên trên đường hành hoạt phục vụ mục đích chân chánh của tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam – và nhất là phải luôn “trao dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật” như trong điều luật thứ 3 mà anh chị em vừa tuyên tụng…”.

DSC_0784 (Copy)

DSC_0787 (Copy)

DSC_0789 (Copy)

DSC_0790 (Copy)

DSC_0792 (Copy)

DSC_0793 (Copy)

DSC_0796 (Copy)

Sau nghi thức cung tiễn Ân sư chứng minh hồi liêu, hội nghị tập trung thảo luận và chung quyết thông qua “tổng kết Phật sự năm 2014 – đề án Phật sự trọng tâm năm 2015″.

DSC_0801 (Copy)

DSC_0802 (Copy)

DSC_0803 (Copy)

DSC_0804 (Copy)

DSC_0806 (Copy)

DSC_0807 (Copy)

DSC_0808 (Copy)

DSC_0809 (Copy)

DSC_0811 (Copy)

DSC_0812 (Copy)

DSC_0814 (Copy)

DSC_0815 (Copy)

DSC_0816 (Copy)

DSC_0818 (Copy)

DSC_0820 (Copy)

DSC_0823 (Copy)

DSC_0824 (Copy)

DSC_0825 (Copy)

DSC_0826 (Copy)

DSC_0827 (Copy)

DSC_0828 (Copy)

DSC_0830 (Copy)

DSC_0831 (Copy)

DSC_0833 (Copy)

DSC_0837 (Copy)

DSC_0841 (Copy)

DSC_0843 (Copy)

DSC_0829 (Copy)

DSC_0838 (Copy)

DSC_0844 (Copy)

 Thay mặt Chủ tọa Đoàn, Chị Tâm Bản Nguyễn Thị Sô tổng kết hội nghị:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa Hội nghị.

Được sự bi mẫn tạo thắng duyên và quang lâm chứng minh của Chư Ân sư Cố vấn Giáo hạnh, giờ này Hội nghị “Tổng kết Phật sự năm 2014 và Triển khai đề án Phật sự năm 2015” của GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm đã thành tựu mỹ mãn.Qua 4 giờ hội thảo, Hội nghị đã đạt được những thành quả:  

        1. Toàn thể Huynh trưởng Đại biểu đã thống nhất với bản báo cáo Tổng kết Phật sự năm 2014. Cùng nhau hoan hỷ trước những thành tựu Phật sự đã thực hiện được, đó chính là dấu ấn của pháp Lục Hòa Cộng Trụ; là biểu hiện tinh thần dấn thân phục vụ lý tưởng áo Lam trong mỗi một Lam viên chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nhìn nhận  ra những khiếm khuyết tồn tại để nghiêm túc khắc phục, sửa chữa; là động lực để thúc đẩy chúng ta dọn mình thanh tịnh, tinh tấn hơn nữa hầu chung tay xây dựng GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm nói riêng và GĐPT Việt Nam nói chung ngày càng thăng tiến vững bền

      2. Toàn thể Huynh trưởng Đại biểu đã thống nhất với Đề án Phật sự trọng tâm năm 2015, năm cuối cùng của nhiệm kỳ BHD.GĐPT Cam Ranh 2012 – 2016 với các định hướng trọng điểm:

           –   Thượng tôn tinh thần “lục hòa cộng trụ”, trưởng dưỡng Lam tình thương yêu, đoàn kết gắn bó trong hàng ngũ Lam viên. Vận dụng tinh thần Bi – Trí – Dũng để vượt thắng các chướng duyên nội tại. Giữ vững kỷ cương của tổ chức theo đúng Nội Quy và Quy chế Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam.

          –    Kiện toàn nền nếp lãnh đạo, điều hành của BHD và Ủy ban Quản trị Huynh trưởng theo đúng chức năng – nhiệm vụ của từng phần hành. Khuyến tấn sinh hoạt định kỳ của Hội đồng HTr các cấp.

           –  Quyết tâm củng cố toàn diện các đơn vị GĐPT trực thuộc. Chú trọng hỗ trợ tối đa cho các đơn vị còn yếu kém hoặc đang gặp chướng duyên.

             –  Vạch định phương thức tổ chức tu học thật hiệu quả, khả thi để sách tấn Huynh trưởng học viên. Duy trì tối thiểu 3 khóa tu tập Bát Quan Trai giới trong năm.

         –  Lĩnh hội tôn ý của Hòa thượng cố vấn giáo hạnh để tổ chức bố tát định kỳ cho HTr đã thọ Bồ Tát giới và Thập Thiện giới tối thiểu 12 lần/năm. Là ngày trai giới để HTr dọn mình trưởng dưỡng thiện căn tịnh trừ nghiệp chướng, đồng thời cũng là ngày HTr tập họp về các trụ xứ để tụng giới điều mà mình đã thọ. 

           –  Tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sức sống của GĐPT nhân dịp đại lễ của Phật giáo và các ngày truyền thống của tổ chức.

            –  Tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Huynh trưởng nhiệm kỳ 2016 – 2020.

 Kính thưa Hội nghị.

Trong niềm hoan hỷ Phật sự thành tựu, một lần nữa Lam viên chúng ta hãy cùng nhất tâm ngưỡng vọng tri ân Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại đức trong Ban Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm đã dẫn dắt, chở che cho đàn con Áo Lam được an trú tu học, sinh hoạt trong Đạo tình thâm sâu.

Thay mặt cho BHD.GĐPT Cam Ranh, chúng tôi xin tán thán công đức của quý Gia Trưởng, Liên Đoàn trưởng và Thành viên BHD đã dự họp và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Xin chân thành niệm ơn quý Đạo hữu đạo tràng Chùa Quan Âm, Gia Trưởng và Lam viên Đơn vị GĐPT Kỳ Viên đã tích cực hỗ trợ, góp phần cho Phật sự hôm nay được hoàn thành như  ý nguyện.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

DSC_0845 (Copy)

DSC_0768 (Copy)

DSC_0848 (Copy)

Hội nghị “tổng kết Phật sự năm 2014 và triển khai đề án Phật sự năm 2015″ của BHD.GĐPT Cam Ranh bế mạc lúc 12 g 45 cùng ngày.

TIN: Ban biên tập – ẢNH: Nhật Trường Lê Đức Thọ (Nguồn: www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

Lễ xuất gia của Htr Diệu Hồng-Cam Thị Hằng Nga

nhuanphap

BHD Bà Rịa Vũng Tàu viếng tang đảnh lễ giác linh Hòa thượng viện chủ chùa Từ Nhãn

Tâm Lễ

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức Hội Nghị cấp Tín năm 2015

phuocthanh