BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn: Sinh Hoạt Đoàn Nữ Huynh Trưởng Mạn Trà

                            SINH HOẠT ĐOÀN MẠN TRÀ

             Theo kế hoạch của ngành nữ GĐPT Quảng Đức  để nâng cao khả năng cầm đoàn,  kỹ năng HĐTN……. của tất cả chị em huynh trưởng, Đoàn Man Trà GĐPT Quảng Đức đã được hình thành năm 2011, với 2 chúng: chúng Liên Hoa, gồm những huynh trưởng Thanh thiếu nữ, và chúng Thắng Man, gồm những huynh trưởng ngành Đồng, ngoài ra còn mở rộng cho các em đang theo học bậc kiên được tham dự.

              Đoàn Mạn Trà sinh hoạt 2 tháng một lần vào sáng chủ nhật, địa điểm sẽ luân chuyển các chùa tùy theo chủ đề sinh hoạt của từng kỳ Trong năm 2012, đoàn dã sinh hoạt được 3 lần. Sáng  chủ nhật vừa qua 1/72012 là lần sinh hoạt thứ ba, với chủ đề thực hành cổng trại. Mô hình cổng trại đã được  các đơn vị ( HT nữ) gởi về từ cuối tháng tư, sau khi tham khảo, tất cả  thống nhất chọn mô hình cổng trại của Từ Hiếu, vật liệu cũng đã được tính toán chi tiết chu đáo.Theo chương trình 7h  chúng tôi tâp trung tại Hưng Quốc, để cùng nhau vận chuyển cây gậy đến địa điểm cho buổi sinh hoạt hôm nay là chùa Giác Lâm, tìm được một ngôi  chùa với khuôn viên có thể cắm lều hay dựng cổng trại trong thành phố thật hiếm hoi. Đến 8h, Sau phần  niệm Phật, chào cờ Sen Trắng, câu chuyện đầu ngày ngắn gọn của chị đoàn trưởng, chúng tôi nhanh chóng bước vào phần thực hành …..Cổng trại đã hoàn thành, tất cả  đã không bỏ phí một giây nào để kịp thời ghi lại mọi hình ảnh buổi sinh hoạt thực hành cổng trại và“ thành quả” của mình!

   Llần sinh hoạt kế tiếp vào ngày 26/8/2012 với chủ đề Thực hành mô hình Kỳ đài chúng ta sẽ sinh hoạt thật đông !

Thử  xem cổng trại có vững chưa!

Rồi mới thử đu với 2 người.

Bài khác nên xem

Trại Kiền Trắc – kỷ niệm ngày Dũng của GĐPT Thanh Sơn (BHD Cam Ranh)

Bàn Về Việc Phát Triển Ngành Thiếu Trong GĐPT

phuocthanh

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI THẢO NGÀNH ĐỒNG.

Huệ Quang GĐPTVN