BHD Lâm Đồng: Phân ưu

Phat

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT TỈNH LÂM ĐỒNG

Nguyện cầu chơn linh

Cụ bà TRẦN THỊ HOÀNG ANH, pháp danh Diệu Hoàng

Sinh năm 1938

Tạ thế ngày 17/5/2016 (11/4 năm Bính Thân)

Thân mẫu HT Quảng Thành Châu Mạnh Cường- UV Tu Thư BHD.GĐPT.VN,

Trưởng ban BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.

Nhạc mẫu HT Diệu Hạnh Phạm Thị Dung,

TTK. BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

VÃNG SANH CỰC LẠC

Xin chia buồn cùng tang quyến.

Bài khác nên xem

Video: Điếu văn tưởng niệm Đức Trưởng lão HT Thượng Thủ của GĐPT Việt Nam

Áo Lam

GĐPT Bình Thuận: Lễ Hiệp kỵ

nhuanphap

BHD. Bà Rịa Vũng Tàu thăm chúc tết Chư Tôn Đức

Tâm Lễ