BHD Lâm Đồng: Phân ưu

Phat

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT TỈNH LÂM ĐỒNG

Nguyện cầu chơn linh

Cụ bà TRẦN THỊ HOÀNG ANH, pháp danh Diệu Hoàng

Sinh năm 1938

Tạ thế ngày 17/5/2016 (11/4 năm Bính Thân)

Thân mẫu HT Quảng Thành Châu Mạnh Cường- UV Tu Thư BHD.GĐPT.VN,

Trưởng ban BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.

Nhạc mẫu HT Diệu Hạnh Phạm Thị Dung,

TTK. BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

VÃNG SANH CỰC LẠC

Xin chia buồn cùng tang quyến.

Bài khác nên xem

Nỗi niềm cùng Lịch sử…

Linh Nguyên

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tổ chức Tổng Kết Năm Sinh Hoạt 2011

phuocthanh

BHD GĐPT Gia Định: Cáo Tang HTr Đồng Trí – Nguyễn Ngọc Hải

nhuanphap