Kính viếng, tưởng niệm Hòa thượng đạo hiệu thượng Ngộ hạ Tánh tân viên tịch

Được tin Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu thượng Ngộ hạ Tánh viên tịch lúc 09 giờ 10 phút ngày 20/10/Canh Tý (04.12.2020). Ngài là bổn sư của Thượng tọa Thích Nhuận Quang, thành viên Hội đồng Giáo giới Gia đình Phật tử Việt Nam. Vào lúc 15 giờ ngày 07.12.2020 (23/10/Canh Tý), Chư tôn đức Hội đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội đồng Giáo Giới Gia đình Phật tử Việt Nam, quang lâm chùa Đức Hòa (128 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) kính viếng Giác linh, tưởng niệm Cố Trưởng lão Hòa thượng.

Tháp tùng với Chư tôn đức gồm có quý Huynh trưởng thành viên Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng Gia đình Phật tử Việt Nam, quý Huynh trưởng đại diện Ban Thường vụ Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, Huynh trưởng đại diện Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam tại Miền Liễu Quán; phái đoàn của các Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Phú Yên, Khánh Hòa, Cam Ranh, Ninh Thuận.

Nam mô từ Lâm Tế chánh tông Tứ thập ngũ thế, Liễu Quán pháp phái, Thiên Bửu Tổ Đình đường thượng, húy thượng QUẢNG hạ THƯỜNG, tự NGỘ TÁNH, hiệu HỒNG ĐỨC, Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch thùy từ chứng giám.

Thực hiện: Huệ Quảng, Nhật Trường,

Phóng viên Trang nhà tại Miền Liễu Quán

Bài khác nên xem

Cáo tang: HTr Cấp Dũng Tâm Vinh – Đoàn Văn Lộc mệnh chung

nhuanphap

Tin về lũ dữ tại Bình Định – Quảng Nam

Linh Nguyên

Đảnh lễ thọ tang Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trừng Khiết – Ân Sư GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN