BHD Lâm Đồng Phân Ưu cùng Gia Đình HT Tâm Chân

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG
Nhất tâm cầu nguyện hương linh
HT Tâm Chân PHAN THẾ DƯƠNG
UV thũ quỹ BHD.GĐPT tỉnh Ninh Thuận
Vãng sanh Phật Quốc

Thành kính chia buồn cùng BHD.GĐPT tỉnh Ninh Thuận và Gia đình.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Nam – Thành Kính Phân ƯU

Linh Nguyên

GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn trao quà Tết cho Huynh Trưởng và Đoàn sinh khó khăn

phuocthanh