BHD Lâm Đồng Phân Ưu cùng Gia Đình HT Tâm Chân

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG
Nhất tâm cầu nguyện hương linh
HT Tâm Chân PHAN THẾ DƯƠNG
UV thũ quỹ BHD.GĐPT tỉnh Ninh Thuận
Vãng sanh Phật Quốc

Thành kính chia buồn cùng BHD.GĐPT tỉnh Ninh Thuận và Gia đình.

Bài khác nên xem

Thư thăm hỏi của BHD.GĐPT Việt Nam trên Thế giới

Tang lễ HTr Nhật Hồng – Lễ di quan

nhuanphap

BHD GĐPT Việt Nam tại Úc Đại Lợi thành kính phân ưu

phuocthanh