BHD Lâm Đồng Phân Ưu cùng Gia Đình HT Tâm Chân

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG
Nhất tâm cầu nguyện hương linh
HT Tâm Chân PHAN THẾ DƯƠNG
UV thũ quỹ BHD.GĐPT tỉnh Ninh Thuận
Vãng sanh Phật Quốc

Thành kính chia buồn cùng BHD.GĐPT tỉnh Ninh Thuận và Gia đình.

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT các tỉnh, thị tưởng niệm Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Vinh – Đoàn Văn Lộc

Huệ Quang GĐPTVN

Kính biệt Sư Ông

nhuanphap

Ban tổ chức Tang lễ HTr Cấp Dũng LÊ CAO PHAN

nhuanphap