BHD Lâm Đồng Phân Ưu cùng Gia Đình HT Tâm Chân

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG
Nhất tâm cầu nguyện hương linh
HT Tâm Chân PHAN THẾ DƯƠNG
UV thũ quỹ BHD.GĐPT tỉnh Ninh Thuận
Vãng sanh Phật Quốc

Thành kính chia buồn cùng BHD.GĐPT tỉnh Ninh Thuận và Gia đình.

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh: Lễ tang cố HTr cấp Tấn Diệu Mai – Nguyễn Thị Dậu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GDPT Bình Định nguyện cầu Siêu Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Thư cám ơn của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

datthinh